Hướng dẫn chế độ hưu trí với cán bộ, chiến sĩ có trên 20 năm công tác 


Liên bộ Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 18/07/2011 hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương. 


Đối tượng áp dụng là cán bộ chiến sĩ Công an thuộc 01 trong 04 trường hợp: Đã xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/04/2000; thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang điều trị tại các Trung tâm Điều dưỡng thương binh hoặc đã về gia đình trước 01/04/2000; cán bộ, chiến sĩ chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân, viên chức công an rồi thôi việc trước 01/01/1995; cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ, thôi việc đi lao động hợp tác quốc tế hoặc được cử đi lao động hợp tác quốc tế sau khi về nước đã xuất ngũ, thôi việc trước 01/04/2000. 


Mức lương hưu hàng tháng đối với 04 nhóm đối tượng nêu trên được tính theo số năm thực tế công tác được tính hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) và mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, cụ thể: Đủ 15 năm tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH; sau đó cứ thêm 01 năm đóng BHXH được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. 


Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để làm căn cứ tính lương hưu là mức bình quân tiền lương trong 05 năm cuối trước khi xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển sang Trung tâm Điều dưỡng thương binh; tiền lương tối thiểu để làm cơ sở tính lương hưu là mức 290.000 đồng/tháng. 


Thời gian công tác làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian công tác thực tế trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, có đóng BHXH hoặc được tính là thời gian đã đóng BHXH tính đến thời điểm xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành hoặc chuyển sang Trung tâm Điều dưỡng thương binh; thời gian công tác trong ngành nếu có đứt quãng thì được cộng dồn. 


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2011; các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/05/2010; khi hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, đối tượng không phải nộp lại số tiền trợ cấp xuất ngũ, thôi việc đã nhận. 


Riêng đối tượng được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đồng thời là thương binh vẫn được hưởng các chế độ quyền lợi đối với thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết