Buộc chung cư từ cấp II phải có Chứng nhận an toàn chịu lực 


Ngày 06/04/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 03/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 


Theo đó, đối với nhà chung cư cấp II trở lên, nhà ở riêng lẻ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2011 của Chính phủ; Công trình công cộng; Công trình công nghiệp dầu khí cấp II trở lên; Đập thủy lợi, thủy điện, hồ chứa từ cấp II trở lên; Công trình hạ tầng kĩ thuật và Các công trình khác theo quy định của pháp luật có liên quan…bắt buộc phải thực hiện kiểm tra, chứng nhận an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng đối với các hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa. 


Bên cạnh đó, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng xuất phát từ lợi ích của cộng đồng hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình hoặc các tổ chức, cá nhân khác có liên quan xuất phát từ lợi ích của mình có thể yêu cầu thực hiện chứng nhận chất lượng phù hợp.


Chứng nhận chất lượng phù hợp có thể gồm một, một số hoặc toàn bộ các yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng, khai thác, vận hành và nội dụng cần thiết khác đối với các công trình, hạng mục công trình. 


Chi phí chứng nhận an toàn chịu lực và chi phí chứng nhận chất lượng phù hợp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước do chủ đầu tư trả từ khoản chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2011 và thay thế Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/09/2008; Điều 5, Điều 6 Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/07/2009; điểm b khoản 2 Điều 4 và Điều 8 Thông tư số 35/2009/TT-BXD. Các công trình đang được thực hiện chứng nhận theo quy định của Thông tư 16/2008/TT-BXD vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định của Thông tư số 16/2008TT-BXD.  Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết