Nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm tiền gửi trước khi hoạt động 15 ngày


Đây là yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi.


Theo đó, Chính phủ quy định chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân và tổ chức tài chính vi mô) phải nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Trong đó, tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Riêng các ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.


Đồng thời, Chính phủ cũng quy định 03 trường hợp được cấp lại Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi, cụ thể: Khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được NHNN cho phép phục hồi hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân; khi Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi bị mất, rách nát, hư hỏng hoặc khi có sự thay đổi thông tin của Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi.


Ngoài ra, Chính phủ cũng chỉ rõ, các Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi được cấp trước ngày 19/08/2013 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng, trừ các trường hợp được cấp cho tổ chức không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định.


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/08/2013 và thay thế các Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 và số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005.  Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết