Cấp phép hoạt động Văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài trong 30 ngày 


Ngày 06/06/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài (Văn phòng đại diện). 


Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được lập thành 01 bộ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát đến Cục Xuất bản. 


Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép; Văn bản xác nhận nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại nước nơi đặt trụ sở chính; bản sao hợp đồng thuê trụ sở tại Việt Nam; bản sao phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam cấp cho người đứng đầu Văn phòng đại diện. 


Cục Xuất bản có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định. Thời hạn cấp giấy phép không bao gồm thơi gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đúng quy định. Giấy phép có thời hạn 05 năm kể từ ngày ký và được gia hạn mỗi lần không quá 05 năm. 


Sau khi được cấp giấy phép, trong thời hạn 30 ngày, Văn phòng đại diện phải thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông sở tại và đăng tải trên báo in hoặc báo điện tử đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong 03 số hoặc 03 ngày liên tiếp về các nội dung: Thông tin liên lạc của Văn phòng đại diện; họ tên, quốc tịch của người đứng đầu; số giấy phép, ngày cấp, thời hạn cấp giấy phép; nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện và thời điểm bắt đầu hoạt động… 


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2011. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết