Hỗ trợ khuyến nông tối đa 200 triệu/mô hình


Đây là mức hỗ trợ được quy định tại Thông tư liên tịch 183/2010/TTLT-BTC-BNN của liên bộ Tài chính và Nông nghiệp ngày 15/11/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện hoạt động khuyến nông.


Theo đó, mô hình sản xuất nông nghiệp trình diễn ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo được hỗ trợ 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm các loại phân bón, hóa chất, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản); ở địa bàn trung du miền núi, bãi ngang thì mức hỗ trợ là 100% chi phí mua giống và 50% chi phí mua vật tư thiết yếu; ở địa bàn đồng bằng mức hỗ trợ là 100% chi phí mua giống và 30% chi phí mua vật tư thiết yếu.


Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 30% tổng kinh phí thực hiện mô hình, nhưng không quá 200 triệu đồng/mô hình; mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững được hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/mô hình.


Ngoài ra, Người nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học; hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 70.000 đồng/ngày thực học/người đối với các lớp tập huấn, đào tạo tổ chức tại tỉnh, thành phố; không quá 50.000 đồng/ngày thực học/người đối với các lớp tập huấn tại huyện, thị xã... Hỗ trợ tiền đi lại theo giá giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khoá học đối với người học xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.


Thông tư liên tịch còn quy định 11 nội dung chi hoạt động khuyến nông Trung ương như: Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; Chi thông tin tuyên truyền; Chi xây dựng các mô hình trình diễn về khuyến nông; Chi nhân rộng mô hình, điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng; Chi mua bản quyền tác giả, mua công nghệ mới gắn với chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Biên soạn và in giáo trình, tài liệu mẫu để hướng dẫn, đào tạo, tư vấn khuyến nông…


Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2010.#Tên Văn bảnNgày
1
<