Chi phí kiểm toán dự án hoàn thành tối đa 0,64% tổng mức đầu tư


Ngày 14/12/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2011/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.


Trong đó, đáng chú ý là quy định: Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B sử dụng vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; các dự án còn lại thực hiện kiểm toán quyết toán theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 


Định mức chi phí kiểm toán dự án hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều chỉnh) của dự án cụ thể và tỷ lệ quy định nhưng tối đa không quá 0,64% tổng mức đầu tư của dự án. Cụ thể, chi phí kiểm toán đối với dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng là 0,64%; từ 5 đến 10 tỷ đồng là 0,43%; từ 10 đến 50 tỷ đồng là 0,30%; từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng là 0,23%; từ 100 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng là 0,13%; từ 500 tỷ đồng đến 1000 tỷ đồng là 0,086%; trên 1000 tỷ đồng là 0,046% tổng mức đầu tư.


Thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng; Thời gian kiểm toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ kiểm toán; Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán. Trong đó, công trình quan trọng quốc gia, thời gian lập báo cáo quyết toán là 12 tháng, kiểm toán là 10 tháng và thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 10 tháng; dự án nhóm A, thời gian lập báo cáo quyết toán là 12 tháng, kiểm toán là 8 tháng và thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 7 tháng.


Vốn đầu tư được quyết toán theo quy định tại Thông tư này là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều chỉnh) theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt… 


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2011, thay thế Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết