* Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ngày 14/9/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban gồm 5 phần: Quy định chung, Hệ thống tài khoản kế toán, Hệ thống báo cáo tài chính, Chế độ chứng từ kế toán, Chế độ sổ kế toán.

Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa không áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng...

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành khoá sổ kế toán tại thời điểm 31/12/2006 để tính chuyển số dư tài khoản kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới từ ngày 1/1/2007 theo chế độ kế toán này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


#Tên Văn bảnNgàyLoại liên quan
1
31/05/2004
Áp dụng
30/06/2004
Căn cứ
2
01/07/2003
Áp dụng
31/07/2003
Căn cứ
3
17/06/2003
Áp dụng
01/01/2004
Căn cứ
4
23/11/2001
Áp dụng
08/12/2001
Căn cứ
5
23/12/1996
Áp dụng
01/01/1997
Hết hiệu lực
6
21/12/2001
Áp dụng
01/01/2002
Hết hiệu lực
7
30/11/2007
Áp dụng
01/01/2008
Sửa đổi
8
04/10/2011
Áp dụng
01/01/2012
Sửa đổi
9
20/03/2006
Áp dụng
25/04/2006
Được tham chiếu
10
23/02/2010
Áp dụng
09/04/2010
Tham chiếu
1

#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


Hỗ trợ tra cứu bằng SMS SMS Hỗ trợ tra cứu Văn bản tiếng Anh Tiếng Anh
Hỗ trợ tra cứu, tìm văn bản Tìm VB Hỗ trợ thanh toán dịch vụ Thanh toán

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết