Quy định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ


Ngày 23/01/2014, Liên bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ khi có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại cho tổ chức, cá nhân làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.


Theo đó, trường hợp người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây ra thiệt hại, mức hoàn trả được xác định là tối đa 01 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả nếu số tiền bồi thường thực tế đã chi trả dưới 30 triệu đồng; từ 01 - 02 tháng lương nếu số tiền bồi thường thực tế đã chi trả từ 30 triệu đồng - 100 triệu đồng; từ 01 - 03 tháng lương nếu số tiền bồi thường thực tế đã chi trả từ trên 100 triệu đồng.


Trong trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì phải mức hoàn trả được xác định là từ 03 - 12 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả nếu số tiền bồi thường thực tế đã chi trả dưới 100 triệu đồng; từ 12 - 24 tháng lương nếu số tiền bồi thường thực tế đã chi trả từ 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng và từ 24 - 36 tháng lương nếu số tiền bồi thường là trên 500 triệu đồng.


Cũng theo Thông tư liên tịch này, người thi hành công vụ có thể thực hiện hoàn trả một lần hoặc nhiều lần. Trường hợp hoàn trả một lần thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định hoàn trả có hiệu lực, người thi hành công vụ phải hoàn trả đủ số tiền đã được xác định; trường hợp hoàn trả nhiều lần thì thực hiện hoàn trả theo mức và thời hạn đã xác định trong Quyết định hoàn trả.


Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2014.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết