Nguyên tắc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của DN


Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 220/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp (DN) và quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.


Trong đó, đáng chú ý là quy định về nguyên tắc điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ đối với DN đang hoạt động. Theo đó, việc xác định nhu cầu và điều chỉnh tăng vốn điều lệ của DN đang hoạt động phải căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và mở rộng quy mô, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của DN theo kế hoạch, quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ phải trên cơ sở nhu cầu vốn để thực hiện dự án đầu tư, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của DN; nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và nhu cầu vốn đầu tư ra ngoài DN theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Cũng theo Thông tư này, mức vốn điều lệ điều chỉnh tăng áp dụng tối thiểu cho 03 năm kể từ ngày được chủ sở hữu phê duyệt và phải đảm bảo gắn với kế hoạch nguồn vốn để bổ sung đủ mức vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển được trích lợi nhuận sau thuế hằng năm hoặc các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Sau 03 năm, nếu DN vẫn chưa đủ nguồn để bổ sung đủ vốn điều lệ đã được phê duyệt thì chủ sở hữu căn cứ vào tình hình của DN điều chỉnh lại mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển theo kế hoạch đã giao cho DN hoặc thực hiện cấp bổ sung vốn điều lệ còn thiếu cho DN (trường hợp cần thiết).


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho năm tài chính từ năm 2013 trở đi. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết