Thông tư 13 đã được sửa đổi chỉ sau 3 ngày


Chỉ 3 ngày sau khi có ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 6799/VPCP-KTTH ngày 24/9/2010 yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Ngân hàng nhà nước đã ra Thông tư số 19/2010/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 (Thông tư 13).


Tại điểm đ khoản 2 Điều 1 về các tỷ lệ an toàn đã được thay cụm từ “Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động” bằng cụm từ “Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động”. Đáng lưu ý là để đảm bảo tỷ lệ tối thiểu bằng 15% giữa tổng tài sản “Có” thanh toán ngay và tổng Nợ phải trả tại Điều 12 được sửa đổi từ: “Phần chênh lệch dương giữa số dư tiền gửi không kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng gửi không kỳ hạn (hoặc có kỳ hạn đến hạn thanh toán) gửi tại tổ chức tín dụng khác” thành “số dư tiền gửi không kỳ hạn (hoặc có kỳ hạn)”.


Về các hình thức huy động vốn, tại Điều 18 Thông tư 13 không quy định khoản vay từ tổ chức tín dụng khác có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì nay được sửa thành tiền vay của tổ chức trong nước, tổ chức tín dụng khác có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên (trừ tiền vay của tổ chức tín dụng khác để bù đắp thiếu hụt tạm thời đối với các tỷ lệ về khả năng chi trả theo quy định tại khoản 1 Điều 14) và tiền vay của tổ chức tín dụng nước ngoài; đồng thời tỷ lệ 25% tiền gửi của tổ chức kinh tế (trừ tổ chức tín dụng) thay cho quy định trước đây không giới hạn tỷ lệ này bao gồm cả tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức tín dụng khác và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động vẫn được giữ nguyên, tỷ lệ này không được vượt quá 80% đối với ngân hàng và 85% đối với tổ chứ tín dụng phi ngân hàng.


Bên cạnh đó tại Phụ lục 2 về Bảng theo dõi khả năng chi trả được sửa từ đơn vị “triệu đồng” thành “triệu đồng/EUR/GBP/USD” và giới hạn quy định thời gian đến hạn từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7 là “lớn hơn hoặc bằng 1” thay vì “lớn hơn 1” như quy định tại Thông tư 13. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2010. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết