Hướng dẫn xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa 


Ngày 28/09/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2011/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa. 


Vườn cây cao su được xác định giá trị khi cổ phần hóa công ty bao gồm: Vườn cây cao su xây dựng cơ bản và vườn cây cao su kinh doanh. Việc phân loại diện tích vườn cây cao su được thực hiện theo diện tích (ha) và độ tuổi vườn cây. 


Giá trị vườn cây xây dựng cơ bản dựa trên suất đầu tư nông nghiệp gồm: Chi phí khai hoang hoặc phục hóa; Chi phí xây dựng vườn cây; Chi phí trồng mới; Chi phí chăm sóc vườn cây trong thời kỳ xây dựng cơ bản và chi phí xây dựng cơ bản khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho mỗi công ty tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. 


Giá trị thực tế vườn cây cao su kinh doanh được xác định cho từng diện tích của vườn cây theo tuổi. Giá trị vườn cây cao su để cổ phần hóa bằng tổng giá trị vườn cây xây dựng cơ bản và giá trị vườn cây cao su kinh doanh. 


Đối với vườn cây cao su đã có quyết định thanh lý của cơ quan có thẩm quyền nhưng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp chưa tổ chức thanh lý thì không thực hiện đánh giá lại giá trị vườn cây để tính vào giá trị doanh nghiệp. Sau khi công bố giá trị doanh nghiệp, công ty có trách nhiệm tổ chức thanh lý, nhượng bán vườn cây chưa tổ chức thanh lý nêu trên theo quy định hiện hành…  


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết