Quỹ hỗ trợ nông dân không được dùng nguồn vốn để kinh doanh


Ngày 21/05/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ hỗ trợ nông dân (sau đây gọi là Quỹ) thuộc hệ thống Hội đồng nông dân Việt Nam.


Theo Thông tư này, Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Do đó, nguồn vốn hoạt động của Quỹ chỉ được sử dụng cho các hội viên nông dân vay theo hình thức trợ giúp, có hoàn trả (có hạn mức, có kỳ hạn) không thu lãi mà chỉ thu phí, nhằm giúp hội viên xóa đói, giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế… Đồng thời, Quỹ không được sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và các hoạt động kinh doanh khác.


Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân được trích lập quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp tổn thất do nguyên nhân khách quan bất khả kháng phát sinh trong quá trình cho vay trợ giúp hội viên nông dân như thiên tai (bão, lũ, lụt, hạn hán), hoả hoạn, dịch bệnh... Mức trích lập quỹ dự phòng rủi ro hàng năm được tính bằng 0,9% trên số dư nợ tại thời điểm 31/12 hàng năm.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2013 và thay thế Thông tư số 36/2002/TT-BTC ngày 22/04/2002. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết