Chi soạn thảo tối đa 8 triệu đồng/dự thảo điều ước quốc tế mới


Đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18/09/2013 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.


Thông tư này quy định chi tiết hoạt động, nội dung chi và mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; trong đó, các chế độ, mức chi có tính chất đặc thù được quy định cụ thể như sau: Chi tối đa cho soạn thảo đề cương chi tiết đối với điều ước quốc tế soạn thảo mới là 3 triệu đồng/đề cương; với điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung và thỏa thuận quốc tế soạn thảo mới là 2,5 triệu đồng/đề cương; chi tối đa cho soạn thảo dự thảo điều ước quốc tế mới là 8 triệu đồng/dự thảo; với dự thảo điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung và dự thảo thỏa thuận quốc tế là 5 triệu đồng/dự thảo...


Ngoài ra, đối với các cá nhân tham gia cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế; hội thảo về kế hoạch đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; thẩm định điều ước quốc tế..., mức chi cho người chủ trì cuộc họp là 150.000 đồng/người/buổi, cho các thành viên tham dự là 100.000 đồng/người/buổi; đối với các thành viên tham dự có ý kiến tham luận bằng văn bản, chi tối đa 500.000 đồng/văn bản...


Cũng theo Thông tư này, kinh phí cho công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế thuộc nhiệm vụ của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan được giao trách nhiệm.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2013 thay thế Thông tư số 65/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết