Không mua sắm tài sản cho nhà thầu, tư vấn, giám sát trong dự án ODA 


Ngày 22/03/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 


Điểm đáng chú ý là Thông tư quy định cụ thể thành phần hồ sơ kiểm soát chi đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc diện ngân sách Nhà nước cấp phát, trong đó hồ sơ gửi lần đầu có các nội dung như: Thỏa thuận tài trợ được ký giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ; Dự án đầu tư xây dựng công trình; Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định; Hợp đồng giữa chủ dự án và nhà thầu và các tài liệu liên quan… 


Khi tạm ứng, ngoài các hồ sơ, tài liệu đã gửi lần đầu, chủ dự án gửi cơ quan kiểm soát chi các tài liệu về bảo lãnh tạm ứng với trị giá bằng trị giá đề nghị tạm ứng, giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư và giấy rút vốn đầu tư. Chủ dự án chịu trách nhiệm thu hồi đầy đủ số vốn tạm ứng theo hợp đồng và thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng. 


Cũng theo Thông tư này, nhà thầu, tư vấn, giám sát dự án ODA tự đảm bảo tài sản để phục vụ việc tư vấn, giám sát, thi công bằng tài sản thuộc sở hữu của mình hoặc đi thuê. Ban quản lý dự án không đầu tư, mua sắm tài sản để cung cấp cho nhà thầu, tư vấn, giám sát và không bố trí kinh phí mua sắm tài sản trong hợp đồng tư vấn, giám sát, thi công. 


Đối với xe ô tô phục vụ công tác gồm cả xe chuyên dùng, cơ quan được giao thực hiện chương trình, dự án sắp xếp bố trí trong số phương tiện hiện có để phục vụ công tác quản lý của ban quản lý dự án. Trường hợp không bố trí, sắp xếp được thì ban quản lý dự án được mua hoặc thuê phương tiện đi lại theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về ODA đã ký.  


Thông tư còn bổ sung các tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng phục vụ, cách thức lựa chọn ngân hàng phục vụ và trách nhiệm của ngân hàng phục vụ trong các dự án sử dụng vốn ODA nhằm thắt chặt việc kiểm soát ngoại tệ; cụ thể, dự án ODA áp dụng hình thức thanh toán qua tài khoản đặc biệt thì giao dịch chuyển đổi ngoại tệ trên tài khoản đặc biệt sang VND hoặc sang ngoại tệ khác để thanh toán được thực hiện với ngân hàng phục vụ… 


Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2011. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết