Vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển địa phương tối thiểu là 100 tỷ đồng


Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.


Theo đó, vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, nhưng không được thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007. Khi có nhu cầu tăng vốn điều lệ, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và nguồn bổ sung vốn điều lệ, Quỹ có thể xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trình UBND cấp tỉnh quyết định.


Phương án tăng vốn điều lệ của Quỹ bao gồm các nội dung cơ bản như: Vốn điều lệ thực có, số dư các Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm xây dựng phương án tăng vốn điều lệ; thuyết minh nhu cầu và kế hoạch mở rộng hoạt động của Quỹ; số vốn điều lệ cần tăng thêm để đáp ứng nhu cầu và kế hoạch mở rộng hoạt động của Quỹ; nguồn để tăng vốn điều lệ và kế hoạch, lộ trình, thẩm quyền quyết định tăng vốn điều lệ...


Thông tư này thay thế Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/04/2014.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết