Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội - Ngày 18/08/2010 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


Trợ cấp, trợ giúp bao gồm: Trợ cấp, trợ giúp xã hội thường xuyên và trợ cấp, cứu trợ đột xuất. Để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc tiếp nhận vào nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội thì đối tượng hoặc gia đình, người giám hộ phải làm đủ hồ sơ theo quy định tại điều 3 Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.


Đối với trường hợp trợ cấp đột xuất, trưởng thôn có trách nhiệm lập danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất theo các nhóm đối tượng quy định tại Điều 6, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP kèm theo biên bản họp thôn (nếu có) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.


Ngoài ra, Thông tư liên tịch này còn có các quy định về nguồn kinh phí cũng như trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội.


Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXh ngày 13/07/2007 và Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết