Không đặt biển quảng cáo trong hàng lang an toàn đường cao tốc - Quy định này được ghi rõ tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/02/2010. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường bộ, bao gồm: đặt tên hoặc số hiệu đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng và tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm định an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo Nghị định này, quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải được lập cho ít nhất 10 năm và định hướng phát triển cho 10 năm tiếp theo. Đối với đô thị xây dựng mới, tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị phải bảo đảm theo loại đô thị như sau: đô thị loại đặc biệt từ 24% đến 26%, đô thị loại I từ 23% đến 25%, đô thị II từ 21% đến 23%, đô thị loại III từ 18% đến 20% và đô thị loại IV, loại V từ 16% đến 18%; quỹ đất này là diện tích đất dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm diện tích sông, ngòi, ao, hồ và các công trình giao thông xây dựng ngầm.

Cũng theo Nghị định này, đất hành lang đường bộ được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ; không được lắp đặt biển quảng cáo trong hành lang an toàn đường cao tốc. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được xây dựng ngoài hành lang an toàn đường bộ, theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải hoặc UBND cấp tỉnh về vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2010 và thay thế Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết