05 bước lựa chọn Nhà đầu tư theo Hợp đồng BOT, BTO và BT


Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.


Quy trình tổng quát để lựa chọn Nhà đầu tư phải qua 05 bước là: Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư; Chuẩn bị lựa chọn Nhà đầu tư; Phát hành Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất; Đánh giá Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất; Trình, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư.


Bên mời thầu chỉ được tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư khi dự án thuộc Danh mục dự án do bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư, Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu đã được phê duyệt.


Nhà đầu tư tham dự thầu phải có đủ 04 điều kiện: Có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) hoặc có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (đối với cá nhân); Có nguồn vốn thực hiện Dự án; Chỉ được dự thầu trong một đơn vị dự thầu độc lập hoặc liên danh giữa các Nhà đầu tư; Có bản cam kết không lâm vào tình trạng phá sản hoặc quá trình giải thể, không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh hoặc không đang trong thời gian bị xử lý vi phạm pháp luật.


Nhà đầu tư được lựa chọn theo 02 hình thức là Đấu thầu rộng rãi (trong nước và quốc tế đối với trường hợp có nhiều Nhà đầu tư) và Chỉ định nhà đầu tư (đối với Dự án để đáp ứng nhu cầu cấp bách hoặc Thủ tướng quyết định chỉ định Nhà đầu tư).


Bên mời thầu có thể lựa chọn Nhà đầu tư theo nguyên tắc khác nhưng phải đảm bảo tính cạnh tranh và có hiệu quả cao nhất và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, Bên mời thầu gửi các Hồ sơ này đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, quản lý.


Thông tư còn quy định chi tiết 05 bước trong quy trình lựa chọn Nhà đầu tư và một số nội dung quan trọng khác về: Hợp đồng dự án và các hợp đồng có liên quan; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện dự án…


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2011; đối với Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Nghị định 108/2009/NĐ-CP trước ngày 01/4/2011 được tiếp tục thực hiện Dự án theo quy định của Nghị định này, Hợp đồng dự án và Giấy chứng nhận đầu tư. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết