Chính phủ sửa đổi một số quy định về quản lý thuế


Ngày 28/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (Nghị định 85) và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (Nghị định 100).


Theo đó, Nghị định lần này sửa đổi, bổ sung 25 quy định trong Nghị định 85. Trong đó, đáng chú ý có quy định khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tạị Điều 10 Nghị định 85 bao gồm: khai thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (quy định trước đây không gắn việc khai thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt vào hồ sơ hải quan).


Hình thức khai thuế khấu trừ và nộp thay cho các hãng vận tải nước ngoài trước đây không được quy định thì nay Chính phủ yêu cầu tổ chức làm đại lý vận tải hoặc đại lý giao nhận hàng hóa vận chuyển cho các hãng vận tải nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài.


Bổ sung Điều 27A trong đó quy định tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự tin chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế. Bộ Tài chính quy định cụ thể điều kiện được tự tin chứng từ khấu trừ, mẫu chứng từ, việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ tự in.


Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về: Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế; các trường hợp được gia hạn thuế; các trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp; các trường hợp thuộc diện phải kiểm tra thuế…


Điều 29 của Nghị định 100 cũng được bổ sung đối tượng khai thuế thu nhập theo tháng đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú. Ngoài ra cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương thức kê khai; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập hàng tháng có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thuế thấp hơn 5 triệu đồng có thể khai thuế theo quý.


Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết