* Chuyển đổi công tác - Ngày 27/10/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó. việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, thường xuyên. Khi thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 3 năm.

Những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật; khởi tố hoặc liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra; đang điều trị bệnh hiểm nghèo; đi học dài hạn hoặc cử đi biệt phái; cán bộ, công chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác…

Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng các hình thức như định kỳ chuyển đổi công tác từ bộ phận này sang bộ phận khác cùng chuyên môn, nghiệp vụ trong từng cơ quan, tổ chức; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc định kỳ chuyển đổi này chỉ được thực hiện bằng việc ban hành quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bị chuyển đổi.

Nghiêm cấm việc lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức; không thực hiện chuyển vị trí công tác trái với chuyên môn nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức phải được thông báo công khai cho cán bộ bị chuyển đổi đó biết trước 30 ngày tính từ khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết