Quản lý khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của ngân hàng thương mại nhà nước 


Ngày 23/08/2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 18/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi là ngân hàng thương mại nhà nước). 


Các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ được ký thỏa thuận vay nước ngoài sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của NHNN; có nghĩa vụ sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, hoàn trả nợ gốc và lãi theo đúng cam kết trong thỏa thuận vay nước ngoài, tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện khoản vay và trả nợ nước ngoài. 


Việc rút vốn, trả nợ gốc và lãi của khoản vay nước ngoài chỉ được thực hiện sau khi khoản vay nước ngoài được NHNN xác nhận đăng ký. Ngân hàng thương mại nhà nước chỉ được thực hiện việc trả phí liên quan đến khoản vay nước ngoài sau khi có ý kiến chấp thuận của NHNN về việc ký thỏa thuận vay nước ngoài. 


Trước khi ký thỏa thuận vay nước ngoài hoặc đề nghị xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế, ngân hàng thương mại nhà nước gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối) 01 bộ hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận khoản vay nước ngoài hoặc chấp thuận đề án phát hành trái phiếu quốc tế. Thời hạn giải quyết hồ sơ là trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


Cơ sở để NHNN xem xét, chấp thuận khoản vay nước ngoài hoặc đề án phát hành trái phiếu quốc tế dựa trên 04 yếu tố là: Việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về các tỷ lệ bảo đảm an toàn của ngân hàng thương mại nhà nước; giá trị khoản vay hoặc khoản phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia; nội dung thỏa thuận vay nước ngoài hoặc đề án phát hành trái phiếu quốc tế; các yêu cầu khác theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, vay, trả nợ nước ngoài và các quy định khác có liên quan. 


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2011; các khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của ngân hàng thương mại nhà nước đã được xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi trước khi Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện theo văn bản xác nhân đăng ký, đăng ký thay đổi đã được NHNN cấp. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết