Viên chức quản lý công ty Nhà nước được thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ


Ngày 09/09/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng  trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.


Theo hướng dẫn của Thông tư này, quỹ tiền thưởng hàng năm của các thành viên chuyên trách và không chuyên trách hàng năm được trích 90% để thưởng cuối năm gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức quản lý quản lý theo quy định; 10% còn lại được lập thành quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ, dùng để thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ, trong trường hợp các năm trong nhiệm kỳ đều hoàn thành thì viên chức quản lý được hưởng toàn bộ phần tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ; trường hợp trong nhiệm kỳ, có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì viên chức quản lý chỉ được hưởng 50% phần tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ; 02 năm trở lên không hoàn thành nhiệm vụ thì viên chức quản lý không hưởng phần tiền thưởng từ quỹ tiền thường nhiệm kỳ.


Nhiệm kỳ để xác định quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ của viên chức quản lý được tính theo nhiệm kỳ của Chủ tục Hội đồng thành viên. Trường hợp thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên trước 01/05/2013 thì nhiệm kỳ được tính cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2013, các chế độ được quy định tại Thông tư này thực hiện từ ngày 01/05/2013. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết