Bộ Tài chính quy định mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 


Bộ Tài chính đã có Quyết định số 658/QĐ-BTC ngày 22/03/2011, ban hành Quy chế hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. 


Theo đó, căn cứ tính chất, mức độ phức tạp của mỗi hoạt động xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ thực hiện chi theo 14 nội dung, trong đó có: Tập hợp, rà soát, đánh giá văn bản; Tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị phục vụ trực tiếp cho các hoạt động xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Chi trả thù lao cho những người tham gia nghiên cứu, thực hiện tư vấn trong quá trình xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật… 


Cụ thể, định mức chi tối đa cho công tác soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản luật, pháp lệnh từ 2,5 - 03 triệu đồng/đề cương; Đối với nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết liên tịch, mức chi tối đa từ 1,5 - 02 triệu đồng/đề cương; Đối với quyết định của Thủ tướng; thông tư liên tịch, mức chi tối đa từ 01 - 1,5 triệu đồng/đề cương. 


Trong công tác soạn thảo văn bản, mức chi tối đa đối với luật, pháp lệnh từ 05 - 08 triệu đồng/dự thảo; nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết liên tịch từ 03 - 05 triệu đồng/dự thảo; quyết định của Thủ tướng; thông tư liên tịch từ 02 - 04 triệu đồng/dự thảo. 


Cũng theo Quyết định này, mức chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, mức chi tối đa 120.000 đồng/trang (350 từ); Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, mức chi tối đa 150.000 đồng/trang. Đối với một số ngôn ngữ không phổ thông mức chi biên dịch được phép tăng tối đa 30% so với mức chi biên dịch nêu trên. 


Khi có danh mục văn bản được Bộ Tài chính phê duyệt, các đơn vị được tạm ứng tối đa 70% mức kinh phí được thông báo để chi cho công tác xây dựng văn bản; số kinh phí còn lại chỉ được nhận khi đã có sản phẩm cuối cùng (kể cả kinh phí thẩm định, thẩm tra). 


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các văn bản hướng dẫn trước đây đều bãi bỏ.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết