* Luật Đất đai - Ngày 26/11/2003, Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai số 13/2003/QH11, gồm 07 chương, 146 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2004.

Trong đó dành riêng một khoản quy định dự án tái định cư phải được lập trước khi thu hồi đất, khu tái định cư phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Liên quan đến bồi thường khi thu hồi đất, có quy định thêm nguyên tắc: trường hợp không có khu tái định cư thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền và được ưu tiên mua hoặc thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước (đối với khu đô thị), hay bồi thường bằng đất ở (với khu vực nông thôn)...

Bên cạnh đó, đối với đất dùng cho lợi ích riêng của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân như đất dùng cho sản xuất, dịch vụ, làm nhà ở... sẽ được xem là hàng hóa đặc biệt được chuyển nhượng sử dụng đất. Ngoài giá đất do Nhà nước quy định, giá đất còn được xác định qua đấu giá hoặc đấu thầu công trình, trong đó, quyền sử dụng đất, giá đất do các bên tự thỏa thuận, giá đất do các doanh nghiệp được Nhà nước cho phép hoạt động dịch vụ về giá tư vấn theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân...

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, Luật Đất đai quy định sẽ giảm hoặc bỏ một số điều kiện bắt buộc khi thực hiện các quyền này đồng thời quy định cụ thể trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước để đảm bảo các quyền của người sử dụng đất...

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết