Ban hành 5 tiêu chuẩn mới đánh giá trường tiểu học


Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học.


Trường tiểu học được đánh giá thông qua 05 tiêu chuẩn để kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, đánh giá mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực, thanh tra toàn diện nhà trường.


Cụ thể, Tiêu chuẩn 1 về tổ chức và quản lý nhà trường, Bộ yêu cầu phải làm rõ được các tiêu chí về: Cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định... 


Tiêu chuẩn 2 về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, phải xác định: Năng lực của cán bộ quản lý trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục; Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên theo quy định; Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường và Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.


Tiêu chuẩn 3 để đánh giá trường tiểu học là cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; Tiêu chuẩn 4 về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội và Tiêu chuẩn 5 là về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.


Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2012 và thay thế Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005; Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2008; Quyết định số 55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/09/2007; Văn bản số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/03/2009 và các nội dung áp dụng đối với trường tiểu học quy định tại Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết