Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 7/2017

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

 

LUẬT

 

 

1

Bộ luật Hàng hải Việt Nam của Quốc hội, số 95/2015/QH13

95/2015/QH13

BH: 25/11/2015

HL: 01/07/2017

2

Luật Đấu giá tài sản của Quốc hội, số 01/2016/QH14

01/2016/QH14

BH: 17/11/2016

HL: 01/07/2017

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

1

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án

03/2017/NQ-HĐTP


BH: 
16/03/2017
HL: 01/07/2017

 

2

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

04/2017/NQ-HĐTP

BH: 05/05/2017

HL: 01/07/2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

15/2017/QĐ-TTg

BH: 12/05/2017

HL: 01/07/2017

2

Quyết định 17/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

17/2017/QĐ-TTg

BH: 29/05/2017

HL: 15/07/2017

3

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

18/2017/QĐ-TTg

BH: 31/05/2017

HL: 15/07/2017

4

Quyết định 19/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế

19/2017/QĐ-TTg

BH: 05/06/2017

HL: 20/07/2017

5

Quyết định 06/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán Nhà nước

06/2017/QĐ-KTNN

BH: 12/06/2017

HL: 27/07/2017

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 70/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

70/2016/NĐ-CP

BH: 01/07/2016

HL: 01/07/2017

2

Nghị định 146/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

146/2016/NĐ-CP

BH: 02/11/2016

HL: 01/07/2017

3

Nghị định 160/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

160/2016/NĐ-CP

BH: 29/11/2016

HL: 01/07/2017

4

Nghị định 169/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

169/2016/NĐ-CP

BH: 27/12/2016

HL: 01/07/2017

5

Nghị định 170/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

170/2016/NĐ-CP

BH: 27/12/2016

HL: 01/07/2017

6

Nghị định 171/2016/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

171/2016/NĐ-CP

BH: 27/12/2016

HL: 01/07/2017

7

Nghị định 05/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

05/2017/NĐ-CP

BH: 16/01/2017

HL: 01/07/2017

8

Nghị định 29/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

29/2017/NĐ-CP

BH: 20/03/2017

HL: 01/07/2017

9

Nghị định 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

37/2017/NĐ-CP

BH: 04/04/2017

HL: 01/07/2017

10

Nghị định 38/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

38/2017/NĐ-CP

 

BH: 04/04/2017

HL: 01/07/2017

11

Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

47/2017/NĐ-CP

BH: 24/04/2017

HL: 01/07/2017

12

Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

54/2017/NĐ-CP

BH: 08/05/2017

HL: 01/07/2017

13

Nghị định 55/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

55/2017/NĐ-CP

BH: 09/05/2017

HL: 01/07/2017

14

Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em

56/2017/NĐ-CP

BH: 09/05/2017

HL: 01/07/2017

15

Nghị định 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

57/2017/NĐ-CP

BH: 09/05/2017

HL: 01/07/2017

16

Nghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

58/2017/NĐ-CP

BH: 10/05/2017

HL: 01/07/2017

17

Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

59/2017/NĐ-CP

BH: 12/05/2017

HL: 01/07/2017

18

Nghị định 60/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

60/2017/NĐ-CP

BH: 15/05/2017

HL: 17/07/2017

19

Nghị định 61/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn

61/2017/NĐ-CP

BH: 16/05/2017

HL: 01/07/2017

20

Nghị định 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản

62/2017/NĐ-CP

BH: 16/05/2017

HL: 01/07/2017

21

Nghị định 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

63/2017/NĐ-CP

BH: 19/05/2017

HL: 05/07/2017

22

Nghị định 65/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

65/2017/NĐ-CP

BH: 19/05/2017

HL: 05/07/2017

23

Nghị định 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

66/2017/NĐ-CP

BH: 19/05/2017

HL: 05/07/2017

24

Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

67/2017/NĐ-CP

BH: 25/05/2017

HL:10/07/2017

25

Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

68/2017/NĐ-CP

BH: 25/05/2017

HL: 15/07/2017

26

Nghị định 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

70/2017/NĐ-CP

BH: 06/06/2017

HL: 25/07/2017

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 13/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

13/2017/TT-BGTVT

BH: 28/04/2017

HL: 01/07/2017

2

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

03/2017/TT-BTTTT

BH: 24/04/2017

HL:01/07/2017

3

Thông tư 14/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

14/2017/TT-BGTVT

BH: 10/05/2017

HL: 01/07/2017

4

Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

40/2017/TT-BTC

BH: 28/04/2017

HL: 01/07/2017

5

Thông tư 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

02/2017/TT-BNV

BH: 12/05/2017

HL: 01/07/2017

6

Thông tư 05/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

05/2017/TT-BTP

BH: 20/04/2017

HL: 01/07/2017

7

Thông tư 08/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

08/2017/TT-BXD

BH: 16/05/2017

HL: 01/07/2017

8

Thông tư 07/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

07/2017/TT-BXD

BH: 15/05/2017

HL: 01/07/2017

9

Thông tư 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

50/2017/TT-BTC

BH: 15/05/2017

HL: 01/07/2017

10

Thông tư 22/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

22/2017/TT-BYT

BH: 12/05/2017

HL: 01/07/2017

11

Thông tư 25/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

25/2017/TT-BYT

BH: 17/05/2017

HL: 01/07/2017

12

Thông tư 47/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ

47/2017/TT-BTC

BH: 15/05/2017

HL: 01/07/2017

13

Thông tư 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

44/2017/TT-BTC

BH: 12/05/2017

HL: 01/07/2017

14

Thông tư 04/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

04/2017/TT-BKHCN


BH: 
22/05/2017
HL: 01/07/2017

 

15

Thông tư 06/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc

06/2017/TT-BYT


BH: 
03/05/2017
HL: 01/07/2017

 

16

Thông tư 07/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

07/2017/TT-BYT

BH: 03/05/2017

HL: 01/07/2017

17

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải

13/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 15/05/2017

HL: 01/07/2017

18

Thông tư 38/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

38/2017/TT-BTC

BH: 28/04/2017

HL: 01/07/2017

19

 

Thông tư 03/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

03/2017/TT-BNV

BH: 19/05/2017

HL: 03/07/2017

20

Thông tư 53/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

53/2017/TT-BTC

BH: 19/05/2017

HL: 03/07/2017

21

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

12/2017/TT-BGDĐT

BH: 19/05/2017

HL: 04/07/2017

22

Thông tư 55/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

55/2017/TT-BTC

BH: 19/05/2017

HL: 06/07/2017

23

Thông tư 24/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

24/2017/TT-BYT

BH: 17/05/2017

HL: 07/07/2017

24

Thông tư 45/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đầu tư tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản

45/2017/TT-BTC

BH: 12/05/2017

HL: 01/07/2017

25

Thông tư 02/2017/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020

02/2017/TT-UBDT

BH: 22/05/2017

HL: 07/07/2017

26

Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

13/2017/TT-BGDĐT

BH: 23/05/2017

HL: 08/07/2017

27

Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

14/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 25/05/2017

HL: 10/07/2017

28

Thông tư 52/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

52/2017/TT-BTC

BH: 19/05/2017

HL: 10/07/2017

29

Thông tư 07/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

07/2017/TT-BTNMT

BH: 29/05/2017

HL: 12/07/2017

30

Thông tư 07/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón

07/2017/TT-BCT

BH: 29/05/2017

HL:13/07/2017

31

Thông tư 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

51/2017/TT-BTC

BH: 19/05/2017

HL: 15/07/2017

32

Thông tư 05/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

05/2017/TT-BKHCN

 

BH: 25/05/2017

HL: 15/07/2017

33

Thông tư 16/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

16/2017/TT-BGTVT

BH: 22/05/2017

HL: 15/07/2017

34

Thông tư 17/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

17/2017/TT-BGTVT

BH: 31/05/2017

HL: 15/07/2017

35

Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/2017/TT-BNNPTNT

BH: 29/05/2017

HL: 17/07/2017

36

Thông tư 57/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

57/2017/TT-BTC

BH: 02/06/2017

HL: 17/07/2017

37

Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11/2017/TT-BNNPTNT

BH: 29/05/2017

HL: 18/07/2017

38

Thông tư 135/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và một số vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong quân đội

135/2017/TT-BQP

BH: 26/05/2017

HL: 20/07/2017

39

Thông tư 03/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

03/2017/TT-NHNN


BH: 06/06/2017
HL: 22/07/2017

 

40

Thông tư 08/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám

08/2017/TT-BTNMT

BH: 06/06/2017

HL: 24/07/2017

41

Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

15/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 08/06/2017

HL: 24/07/2017

42

Thông tư 09/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

09/2017/TT-BXD

BH: 05/06/2017

HL: 25/07/2017

43

Thông tư 58/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

58/2017/TT-BTC

BH: 13/06/2017

HL: 28/07/2017


   Bản in

CÁC TIN KHÁC

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Tiêu điểm  
 
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017

Ngâm, tẩm hóa chất vào thịt động vật bị phạt đến 25 triệu đồng

Từ 2017 - 2021, giảm 1,5 - 2% biên chế/năm

Thí điểm cho người VN chơi tại casino

Năm 2017, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử

Tổng quan chính sách mới Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 2017

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam