Văn bản mới cập nhật tuần 10/2017

(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 24/2017/ND-CP) - Ngày 14/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2017/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016.

* (SMS: 20/2017/TT-BTC) - Ngày 06/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính).

* (SMS: 728/TCT-CS) - Ngày 06/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 728/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 727/TCT-CS) - Ngày 06/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 727/TCT-CS về điều kiện hưởng ưu đãi đối với dự án cải tạo chung cư cũ.

* (SMS: 716/TCT-KK) - Ngày 03/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 716/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 922/LDTBXH-TCDN) - Ngày 14/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 922/LĐTBXH-TCDN về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

* (SMS: 921/LDTBXH-TCDN) - Ngày 14/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 921/LĐTBXH-TCDN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

* (SMS: 915/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 14/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 915/LĐTBXH-QLLĐNN về việc phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản.

* (SMS: 2202/VPCP-DMDN) - Ngày 10/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2202/VPCP-ĐMDN về sơ kết thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

BẢO HIỂM

* (SMS: 496/TB-BHXH) - Ngày 14/03/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 496/TB-BHXH về việc ban hành mới Quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

* (SMS: 491/BHXH-QLT) - Ngày 13/03/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 491/BHXH-QLT về lãi suất tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

* (SMS: 406/BHXH-GD2) - Ngày 10/03/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 406/BHXH-GĐ2 về việc tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016.

* (SMS: 405/TB-BHXH) - Ngày 10/03/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 405/TB-BHXH về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở.

* (SMS: 266/KH-BYT) - Ngày 10/03/2017, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 266/KH-BYT về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2017.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 291/QĐ-BTTTT) - Ngày 13/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 291/QĐ-BTTTT về việc giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng.

* (SMS: 345/TTg-NN) - Ngày 08/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 345/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 25/2017/ND-CP) - Ngày 14/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính Nhà nước.

* (SMS: 2120/VPCP-KTTH) - Ngày 09/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2120/VPCP-KTTH về việc rà soát các dự án chuyển giao không bồi hoàn.

* (SMS: 04/2017/TT-BTC) - Ngày 16/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định 18/2016/NĐ-CP ngày 18/03/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 710/TCT-CS) - Ngày 03/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 710/TCT-CS về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 133/TB-VPCP) - Ngày 14/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 133/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình nhập khẩu ô tô.

* (SMS: 686/QD-BNN-TY) - Ngày 10/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 686/QĐ-BNN-TY về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.

* (SMS: 2166/VPCP-KTTH) - Ngày 10/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2166/VPCP-KTTH về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

* (SMS: 375/TTg-CN) - Ngày 10/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 375/TTg-CN về việc tạo cơ hội cho đội tàu Việt Nam tham gia vận chuyển và nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.

* (SMS: 04/2017/TT-BCT) - Ngày 09/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

* (SMS: 2879/BTC-TCHQ) - Ngày 06/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2879/BTC-TCHQ về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất suất ăn để cung ứng trên tàu bay xuất cảnh.


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 02/CT-BCT) - Ngày 14/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 126/TB-VPCP) - Ngày 10/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 126/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe máy theo quy định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 04/2017/QD-TTg) - Ngày 09/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-TTg về việc quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

* (SMS: 307/QD-TTg) - Ngày 09/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 307/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án "Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại.

* (SMS: 02/2017/TT-BTNMT) - Ngày 07/03/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 831/QD-BYT) - Ngày 11/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 831/QĐ-BYT về việc ban hành Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

* (SMS: 371/CD-TTg) - Ngày 10/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 371/CĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu.

* (SMS: 2695/QLD-CL) - Ngày 09/03/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2695/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 773/QD-BYT) - Ngày 08/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 773/QĐ-BYT về việc ban hành "Kế hoạch phối hợp giữa công tác Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng, chống bệnh Lao, giai đoạn 2016-2020" .

* (SMS: 01/2017/TT-BYT) - Ngày 06/03/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2017/TT-BYT quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 715/QD-BYT) - Ngày 03/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 715/QĐ-BYT về việc quy định mã số thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế.

* (SMS: 2343/QLD-DK) - Ngày 01/03/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2343/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký.

* (SMS: 65/QD-QLD) - Ngày 20/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 65/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 135 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 96.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH
 

* (SMS: 694/KH-BHXH) - Ngày 08/03/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch 694/KH-BHXH về việc triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên giai đoạn 2016-2020.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 129/TB-VPCP) - Ngày 10/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 129/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về Dự án hầm qua sông Hàn tại Đà Nẵng.

* (SMS: 06/2017/TT-BGTVT) - Ngày 28/02/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 06/2017/TT-BGTVT về việc quy định Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 07/2017/TT-BGDDT) - Ngày 15/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học.

* (SMS: 06/2017/TT-BGDDT) - Ngày 15/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học.

* (SMS: 777/QĐ-BGDDT) - Ngày 14/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 777/QĐ-BGDĐT về việc đính chính Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 08/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 10/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

* (SMS: 07/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 10/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

* (SMS: 767/QD-BVHTTDL) - Ngày 06/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017.

* (SMS: 42/2017/TT-BQP) - Ngày 27/02/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 42/2017/TT-BQP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 23/2017/ND-CP) - Ngày 13/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 231/QD-BTTTT) - Ngày 01/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 231/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Portland - Hilisboro Evergreen - US0017.

* (SMS: 08/CT-TTg) - Ngày 14/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

* (SMS: 289/QD-BTTTT) - Ngày 13/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 289/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.

* (SMS: 215/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 215/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CISCO SYSTEMS, INC. - US0028.

* (SMS: 214/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 214/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CKC Laboratories, Inc. - US0060.

* (SMS: 213/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 213/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DELL INC. - US0064.

* (SMS: 212/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 212/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - UL LLC - US0065.

* (SMS: 211/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 211/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Oracle America, Inc. - US0073.

* (SMS: 210/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 210/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CKC Laboratories, Inc. - US0081.

* (SMS: 209/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 209/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CKC Laboratories, Inc. - US0082.

* (SMS: 208/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 208/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CKC Laboratories, Inc. - US0103.

* (SMS: 207/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 207/QĐ-BTTTT về việc thừa nhập Phòng thử nghiệm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0131.

* (SMS: 206/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 206/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Seattle - Bothell 120th - US0157.

* (SMS: 205/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 205/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Irvine - US0158.

* (SMS: 204/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 204/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SIEMIC, INC. dba SIEMIC LABORATORIES - US0160.

* (SMS: 203/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 203/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Minneapolis - Brooklyn Park - US0175.

* (SMS: 202/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 202/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Curtis-Straus LLC, A Wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services - US0106.

* (SMS: 200/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 200/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng Thử nghiệm - Testing and Certification Laboratory of Korea Radio Promotion Association – KR0027.

* (SMS: 199/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 199/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Dallas - Plano - US0191.

* (SMS: 198/QD-BTTTT) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 198/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV Rheinland of North America Inc. - US0185.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 329/QD-TTg) - Ngày 15/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 329/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 730/QD-BVHTTDL) - Ngày 03/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 730/QĐ-BVHTTDL về việc soạn thảo Thông tư quy định mẫu tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện.

 

* (SMS: 718/QD-BVHTTDL) - Ngày 02/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch.

* (SMS: 578/QD-BVHTTDL) - Ngày 28/02/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 578/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo - Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 955/LDTBXH-VPQGGN) - Ngày 16/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN về việc triển khai dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 954/LDTBXH-KHTC) - Ngày 16/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 954/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo nhu cầu và dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017.

* (SMS: 137/TB-VPCP) - Ngày 15/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 137/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VI Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

* (SMS: 917/LDTBXH-BDG) - Ngày 14/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 917/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2017.

* (SMS: 132/TB-VPCP) - Ngày 13/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 132/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 296/QD-LDTBXH) - Ngày 10/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 296/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt, điều chỉnh một số nội dung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 2242/VPCP-KSTT) - Ngày 10/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2242/VPCP-KSTT về Kế hoạch hoạt động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

* (SMS: 895/KH-BTCQG) - Ngày 10/03/2017, Ban Tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ban hành Kế hoạch 895/KH-BTCQG về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2017).

* (SMS: 309/QD-TTg) - Ngày 09/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 309/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 29/09/2016 về việc ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

* (SMS: 208/UBDT-CSDT) - Ngày 09/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 208/UBDT-CSDT về việc triển khai thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc năm 2017.

* (SMS: 94/QD-UBDT) - Ngày 08/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 94/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn các chính sách dân tộc năm 2017.

* (SMS: 306/QD-TTg) - Ngày 08/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 306/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

* (SMS: 02/2017/TT-BXD) - Ngày 01/03/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 138/TB-VPCP) - Ngày 15/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 138/TB-VPCP về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

* (SMS: 923/LDTBXH-TTTT) - Ngày 14/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 923/LĐTBXH-TTTT về việc báo cáo Quý I/2017 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

* (SMS: 07/CT-TTg) - Ngày 13/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

* (SMS: 2182/VPCP-KSTT) - Ngày 10/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2182/VPCP-KSTT về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

* (SMS: 2167/VPCP-KTTH) - Ngày 10/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2167/VPCP-KTTH về tình hình triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 2353/VPCP-TCCB) - Ngày 15/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2353/VPCP-TCCB về việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 06/2013/QĐ-TTg.

* (SMS: 26/2017/ND-CP) - Ngày 14/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

* (SMS: 321/QD-TTg) - Ngày 13/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 321/QĐ-TTg về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 43/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

* (SMS: 318/QD-TTg) - Ngày 13/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 318/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 585/QD-BVHTTDL) - Ngày 10/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 585/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

* (SMS: 2095/VPCP-TCCB) - Ngày 09/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2095/VPCP-TCCB về việc giao tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

* (SMS: 345/QD-TANDTC) - Ngày 01/03/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 345/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy định về tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.


CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 676/QD-BCT) - Ngày 06/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 676/QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 1426/BNN-CN) - Ngày 16/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1426/BNN-CN về việc chăn nuôi lợn và thức ăn chăn nuôi công nghiệp.  


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 301/QD-BTP) - Ngày 10/03/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 301/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp năm 2017.

* (SMS: 281/QD-BTP) - Ngày 09/03/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 281/QĐ-BTP về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017.

* (SMS: 696/BNG-LS) - Ngày 02/03/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn 696/BNG-LS về việc quy định ảnh để làm hộ chiếu theo tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và giới thiệu con dấu, chữ ký và chức danh của người có thẩm quyền ký Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

* (SMS: 346a/QD-TANDTC) - Ngày 01/03/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 346a/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân.

* (SMS: 316/QD-CTN) - Ngày 21/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 316/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 315/QD-CTN) - Ngày 21/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 315/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 314/QD-CTN) - Ngày 21/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 314/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 313/QD-CTN) - Ngày 21/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 313/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.


HÀNG HẢI
 

* (SMS: 2125/VPCP-NN) - Ngày 09/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2125/VPCP-NN về việc thuê đất thực hiện mở rộng Dự án kho, cảng dịch vụ hàng hải tại Cái Mép - Thị Vải.

* (SMS: 344/TTg-CN) - Ngày 08/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 344/TTg-CN về việc chủ trương đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
 

* (SMS: 2249/VPCP-QHDP) - Ngày 13/03/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 2249/VPCP-QHĐP về việc đề xuất phát động và triển khai cuộc vận động "5 tiết kiệm".

* (SMS: 351/QD-BKHCN) - Ngày 03/03/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 351/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 1659/QD-UBND) - Ngày 10/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1659/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2017.

* (SMS: 1655/QD-UBND) - Ngày 10/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1655/QĐ-UBND về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều thuộc Thành phố Hà Nội quản lý.

* (SMS: 59/KH-UBND) - Ngày 09/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 59/KH-UBND về việc phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1616/QD-UBND) - Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1616/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng.

* (SMS: 1611/QD-UBND) - Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1611/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 57/KH-UBND) - Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 57/KH-UBND về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 1561/QD-UBND) - Ngày 07/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1561/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giám sát thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố năm 2016.

* (SMS: 941/UBND-TKBT) - Ngày 07/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 941/UBND-TKBT báo cáo về công tác thanh tra, xử lý đối với các điểm vi phạm quy định về giá trông giữ xe trên địa bàn.

* (SMS: 54/KH-UBND) - Ngày 07/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 54/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 145/TB-UBND) - Ngày 07/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 145/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 53/KH-UBND) - Ngày 07/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 53/KH-UBND về việc thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1553/QD-UBND) - Ngày 06/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1553/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 09/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH VĨNH LONG


* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 09/03/2017, Ủ
y ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.


* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 08/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 15/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ, tượng đài, bia tưởng niệm, trong nghĩa trang nhân dân thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 08/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành kèm theo Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/09/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH LONG AN
 

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 06/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An


   Bản in

CÁC TIN KHÁC

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Tiêu điểm  
 
Tăng giá điện từ 1/12

Từ 1/12, người Việt có thu nhập từ 10 triệu/tháng được vào chơi casino

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017

Ngâm, tẩm hóa chất vào thịt động vật bị phạt đến 25 triệu đồng

Từ 2017 - 2021, giảm 1,5 - 2% biên chế/năm

Thí điểm cho người VN chơi tại casino

Năm 2017, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử

Tổng quan chính sách mới Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 2017

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam