Văn bản mới cập nhật tuần 48/2016

(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com , gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

 

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 10612/VPCP-DMDN) - Ngày 07/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10612/VPCP-ĐMDN về Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

* (SMS: 10361/VPCP-DMDN) - Ngày 30/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10361/VPCP-ĐMDN về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 5526/TCT-DNL) - Ngày 29/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5526/TCT-DNL về việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng.

 

* (SMS: 5522/TCT-CS) - Ngày 29/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5522/TCT-CS về việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất.

 

* (SMS: 5508/TCT-CS) - Ngày 29/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5508/TCT-CS về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

* (SMS: 5462/TCT-CS) - Ngày 25/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5462/TCT-CS về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp.

 

* (SMS: 5461/TCT-CS) - Ngày 25/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5461/TCT-CS về việc xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.

 

* (SMS: 5459/TCT-TNCN) - Ngày 25/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5459/TCT-TNCN về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với giá vốn hoạt động chuyển nhượng vốn.

 

* (SMS: 5440/TCT-CS) - Ngày 25/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5440/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 5434/TCT-CS) - Ngày 25/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5434/TCT-CS về chính sách thuế, hóa đơn.

 

* (SMS: 295/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 295/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

 

* (SMS: 290/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 290/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng.

* (SMS: 264/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 264/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

 

* (SMS: 263/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 263/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

 

* (SMS: 260/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 260/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

 

* (SMS: 259/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 259/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

* (SMS: 258/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 258/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

* (SMS: 256/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 256/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

* (SMS: 251/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 251/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý việc cạnh tranh.

 

* (SMS: 249/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 249/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

 

* (SMS: 232/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 232/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

* (SMS: 226/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 226/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

* (SMS: 219/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 219/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

* (SMS:218/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 218/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

* (SMS: 214/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 214/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

* (SMS: 212/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

 

* (SMS: 205/2016/TT-BTC) - Ngày 09/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 205/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

 

* (SMS: 204/2016/TT-BTC) - Ngày 09/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 204/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin.

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 4838/LDTBXH-KHTC) - Ngày 01/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4838/LĐTBXH-KHTC về việc tổng kết công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

* (SMS: 52/KH-TLD) - Ngày 28/11/2016, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 52/KH-TLĐ về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

 

* (SMS: 34/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 34/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam.

 

BẢO HIỂM

* (SMS: 4784/BHXH-CSYT) - Ngày 01/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4784/BHXH-CSYT về việc thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định 36/2005/QĐ-BYT.

* (SMS: 2100/QD-BHXH) - Ngày 30/11/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 2100/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016.

 

* (SMS: 4766/BHXH-TCKT) - Ngày 29/11/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4766/BHXH-TCKT về việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng.

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 28/2016/QH14) - Ngày 11/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết 28/2016/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

 

ĐẦU TƯ

* (SMS: 161/2016/ND-CP) - Ngày 02/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 9736/BKHDT-TH) - Ngày 21/11/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 9736/BKHĐT-TH về việc rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020; nhu cầu và dự kiến kế hoạch năm 2017.

 

* (SMS: 26/2016/QH14) - Ngày 10/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 1260/UBDT-KHTC) - Ngày 07/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1260/UBDT-KHTC về việc đánh giá Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

 

* (SMS: 10544/VPCP-QHQT) - Ngày 06/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10544/VPCP-QHQT về cơ chế tài chính Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3 vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

 

* (SMS: 5130/TB-KBNN) - Ngày 30/11/2016, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 5130/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2016.

 

* (SMS: 2577/QD-BTC) - Ngày 29/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2577/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017.

 

* (SMS: 2336a/QD-NHNN) - Ngày 25/11/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2336a/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017.

 

* (SMS: 29/2016/QH14) - Ngày 14/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết 29/2016/QH14 về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

 

* (SMS: 27/2016/QH14) - Ngày 11/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

 

* (SMS: 25/2016/QH14) - Ngày 09/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 4186/QD-TCHQ) - Ngày 01/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 4186/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan.

 

* (SMS: 16875/BTC-PC) - Ngày 25/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16875/BTC-PC về việc tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu.

 

* (SMS: 11100/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11100/TCHQ-GSQL về việc tạm nhận xe về tự bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

* (SMS: 11220/BCT-XNK) - Ngày 23/11/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 11220/BCT-XNK về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP.

 

* (SMS: 11025/TCHQ-CNTT) - Ngày 22/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11025/TCHQ-CNTT về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016.

 

XÂY DỰNG

* (SMS: 1298/QD-BXD) - Ngày 05/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1298/QĐ-BXD về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

 

* (SMS: 1297/QD-BXD) - Ngày 05/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1297/QĐ-BXD về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

 

* (SMS: 10384/VPCP-KGVX) - Ngày 01/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10384/VPCP-KGVX về việc xây dựng đô thị thông minh bền vững trên thế giới và Việt Nam.

 

* (SMS: 1259/QD-BXD) - Ngày 25/11/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1259/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.

 

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 27/2016/TT-BCT) - Ngày 05/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2016/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

 

* (SMS: 386/TB-VPCP) - Ngày 05/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 386/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình quan hệ thương mại Việt Nam với ASEAN.

 

* (SMS: 11674/BCT-TTTN) - Ngày 05/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 11674/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 26/2016/TT-BCT) - Ngày 30/11/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2016/TT-BCT về việc quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.

 

* (SMS: 35/2016/TT-BTNMT) - Ngày 28/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 35/2016/TT-BTNMT về việc quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 7136/QD-BYT) - Ngày 02/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7136/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí chấm điểm tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế.

* (SMS: 7115/QD-BYT) - Ngày 01/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7115/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình thanh tra trang thiết bị y tế.

 

* (SMS: 587/QD-QLD) - Ngày 30/11/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 587/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

 

* (SMS: 5878/BGDDT-GDTrH) - Ngày 29/11/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5878/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017.

* (SMS: 240/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 240/2016/TT-BTC về việc quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

GIAO THÔNG

* (SMS: 2171/TTg-KTN) - Ngày 06/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2171/TTg-KTN về việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

 

* (SMS: 10540/VPCP-QHQT) - Ngày 06/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10540/VPCP-QHQT về việc sửa đổi Thỏa ước tín dụng Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

* (SMS: 2170/TTg-KTN) - Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2170/TTg-KTN về dự án tuyến nối quốc lộ 1 với thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn, tỉnh Nghệ An và Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 10454/VPCP-KTN) - Ngày 02/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10454/VPCP-KTN về việc chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62 đoạn từ Km7+00-Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp), tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT.

 

* (SMS: 10437/VPCP-KTN) - Ngày 02/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10437/VPCP-KTN về việc đầu tư các tuyến đường kết nối với các dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

 

* (SMS: 2164/TTg-KTN) - Ngày 01/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2164/TTg-KTN về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 30 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp theo hình thức hợp đồng BOT.

* (SMS: 34/2016/TT-BGTVT) - Ngày 15/11/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 34/2016/TT-BGTVT về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý.

 

* (SMS: 33/2016/TT-BGTVT) - Ngày 15/11/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 33/2016/TT-BGTVT quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 2174/TTg-KGVX) - Ngày 07/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2174/TTg-KGVX về việc chủ trương chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 5686/QD-BGDDT) - Ngày 29/11/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5686/QĐ-BGDĐT về việc chuyển nhiệm vụ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 3844/QD-BKHCN) - Ngày 05/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3844/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.

* (SMS: 3843/QD-BKHCN) - Ngày 05/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3843/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

 

* (SMS: 3764/QD-BKHCN) - Ngày 30/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3764/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 10613/VPCP-DMDN) - Ngày 07/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10613/VPCP-ĐMDN về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Điều lệ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Nghị định 25/2016/NĐ-CP.

 

* (SMS: 52/2016/QD-TTg) - Ngày 06/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 52/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

 

* (SMS: 155/BC-UBDT) - Ngày 06/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Báo cáo 155/BC-UBDT về tình hình thực hiện Thông tư 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

 

* (SMS: 4257/BTTTT-TCCB) - Ngày 01/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 4257/BTTTT-TCCB về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên năm 2016.

 

* (SMS: 95/CT-BTTTT) - Ngày 25/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 95/CT-BTTTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 2356/QD-TTg) - Ngày 06/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2356/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

 

* (SMS: 2351/QD-TTg) - Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2351/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

 

* (SMS: 4133/QD-BVHTTDL) - Ngày 30/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4133/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 

* (SMS: 4094/QD-BVHTTDL) - Ngày 28/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4094/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần Văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam 2016.

 

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 156/BC-UBDT) - Ngày 07/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Báo cáo 156/BC-UBDT về kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 

CHÍNH SÁCH 

* (SMS: 2176/CD-TTg) - Ngày 07/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 2176/CĐ-TTg về việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

 

* (SMS: 103/NQ-CP) - Ngày 05/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016.

* (SMS: 673/QD-UBDT) - Ngày 05/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 673/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hội thảo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

 

* (SMS: 2345/QD-TTg) - Ngày 02/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2345/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ rừng tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 4630/BHXH-TCCB) - Ngày 18/11/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4630/BHXH-TCCB về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

* (SMS: 24/2016/QH14) - Ngày 08/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 23/2016/QH14) - Ngày 07/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết 23/2016/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 679/QD-UBDT) - Ngày 08/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 679/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư quy định về việc xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

 

* (SMS: 2349/QD-TTg) - Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2349/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 2314/QD-TTg) - Ngày 30/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2314/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

* (SMS: 159/2016/ND-CP) - Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 159/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

* (SMS: 4089/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4089/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

* (SMS: 4075/QD-BVHTTDL) - Ngày 24/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4075/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Đoàn khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 06, 16 của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 24/2016/TT-BCT) - Ngày 30/11/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2016/TT-BCT về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 2350/QD-TTg) - Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2350/QĐ-TTg về việc hỗ trợ giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương.

 

* (SMS: 2344/QD-TTg) - Ngày 02/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2344/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ rừng tại 04 huyện biên giới, vùng cao, núi đá tỉnh Hà Giang.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 735/TANDTC-TCCB) - Ngày 30/11/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 735/TANDTC-TCCB về việc đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp.

 

* (SMS: 2388/QD-CTN) - Ngày 09/11/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2388/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2387/QD-CTN) - Ngày 09/11/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2387/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (SMS: 2386/QD-CTN) - Ngày 09/11/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2386/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2385/QD-CTN) - Ngày 09/11/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2385/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2384/QD-CTN) - Ngày 09/11/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2384/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

 

* (SMS: 2383/QD-CTN) - Ngày 09/11/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2383/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 

* (SMS: 2382/QD-CTN) - Ngày 09/11/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2382/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.   

HÀNG HẢI

* (SMS: 160/2016/ND-CP) - Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 6674/QD-UBND) - Ngày 05/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6674/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (đoạn từ Km10+350 đến Km13+200), huyện Thanh Oai, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

 

* (SMS: 6958/UBND-DT) - Ngày 05/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6958/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông.

 

* (SMS: 6634/QD-UBND) - Ngày 02/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6634/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Mễ Trì, Trung Văn, Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

* (SMS: 6909/UBND-KGVX) - Ngày 01/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6909/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố về phát triển du lịch.

* (SMS: 6887/UBND-KGVX) - Ngày 01/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6887/UBND-KGVX về việc quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh trong chợ và các cơ sở vừa sơ chế, chế biến, vừa kinh doanh thực phẩm hỗn hợp.

 

* (SMS: 6613/QD-UBND) - Ngày 30/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6613/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra Liên ngành Thành phố tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa (karaoke, vũ trường, quán bar,...) trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 6598/QD-UBND) - Ngày 30/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6598/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hành nghề Y tư nhân Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 6597/QD-UBND) - Ngày 30/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6597/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu di dân tái định cư giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa. Địa điểm: Các xã: Uy Nỗ, Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 6860/UBND-KT) - Ngày 30/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6860/UBND-KT về kết quả và giải pháp thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

 

* (SMS: 6513/QD-UBND) - Ngày 25/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6513/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định 5399/QĐ-UBND ngày 28/09/2016 về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 6286/QD-UBND) - Ngày 02/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6286/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Thủ Đức.

* (SMS: 6261/QD-UBND) - Ngày 30/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6261/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020.

 

* (SMS: 20/CT-UBND) - Ngày 30/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 20/CT-UBND về việc chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017.

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 35/2016/QD-UBND) - Ngày 30/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

* (SMS: 34/2016/QD-UBND) - Ngày 18/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN

* (SMS: 75/2016/QD-UBND) - Ngày 29/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 75/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tuyến đường kè đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016.

 

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 79/2016/QD-UBND) - Ngày 28/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 79/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

UBND TỈNH HÀ NAM

* (SMS: 50/2016/QD-UBND) - Ngày 25/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 68/2016/QD-UBND) - Ngày 25/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 68/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 31/2016/QD-UBND) - Ngày 11/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 31/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

 

 


   Bản in

CÁC TIN KHÁC

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Tiêu điểm  
 
Tăng giá điện từ 1/12

Từ 1/12, người Việt có thu nhập từ 10 triệu/tháng được vào chơi casino

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017

Ngâm, tẩm hóa chất vào thịt động vật bị phạt đến 25 triệu đồng

Từ 2017 - 2021, giảm 1,5 - 2% biên chế/năm

Thí điểm cho người VN chơi tại casino

Năm 2017, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử

Tổng quan chính sách mới Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 2017

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam