Văn bản mới cập nhật tuần 47/2016

(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn.

 DOANH NGHIỆP

* (SMS: 10285/VPCP-DMDN) - Ngày 29/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10285/VPCP-ĐMDN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.  

* (SMS: 10106/VPCP-DMDN) - Ngày 23/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10106/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 11091/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11091/TCHQ-TXNK về việc tính tiền chậm nộp.

* (SMS: 11090/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11090/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 11006/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11006/TCHQ-TXNK về việc thay đổi Tiểu mục hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

* (SMS: 5362/TCT-CS) - Ngày 21/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5362/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5399/TCT-CS) - Ngày 23/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5399/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5398/TCT-CS) - Ngày 23/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5398/TCT-CS về việc miễn, giảm tiền thuê đất.

* (SMS: 5397/TCT-CS) - Ngày 23/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5397/TCT-CS về chính sách miễn tiền thuê đất.

* (SMS: 5395/TCT-CS) - Ngày 23/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5395/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 16346/BTC-TCHQ) - Ngày 15/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 16346/BTC-TCHQ về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính.  

* (SMS: 250/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 229/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 229/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

* (SMS: 248/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 248/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

* (SMS: 247/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 247/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

* (SMS: 246/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 246/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển.

* (SMS: 223/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 223/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

* (SMS: 221/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 221/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản.

* (SMS: 220/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 220/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

* (SMS: 208/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

* (SMS: 199/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 199/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

* (SMS: 198/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 198/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

* (SMS: 194/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 194/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam.

* (SMS: 192/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 192/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

* (SMS: 191/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 191/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

* (SMS: 187/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 187/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

* (SMS: 186/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 186/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen.

* (SMS: 178/2016/TT-BTC) - Ngày 01/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 178/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 40/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 2113/TTg-KTN) - Ngày 23/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2113/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 33/2016/TT-BTNMT) - Ngày 07/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2016/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

 

 

 

ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 2144/CD-TTg) - Ngày 29/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 2144/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2017.

* (SMS: 369/QD-BCDPPP) - Ngày 23/11/2016, Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) ban hành Quyết định 369/QĐ-BCĐPPP về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PPP.

 

 

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (SMS: 3756/QD-BKHCN) - Ngày 29/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3756/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của Trung tâm tin học.

* (SMS: 3708/QD-BKHCN) - Ngày 28/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3708/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi.

* (SMS: 3707/QD-BKHCN) - Ngày 28/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3707/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

* (SMS: 3706/QD-BKHCN) - Ngày 28/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3706/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

* (SMS: 8450/BYT-KH-TC) - Ngày 28/11/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 8450/BYT-KH-TC về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho đơn vị mượn hoặc đặt.

* (SMS: 306/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 306/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

* (SMS: 161/2016/TT-BQP) - Ngày 21/10/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 161/2016/TT-BQP về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 1899/QD-KTNN) - Ngày 28/11/2016, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1899/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán.

* (SMS: 1894/QD-KTNN) - Ngày 25/11/2016, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1894/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 10257/VPCP-KTTH) - Ngày 28/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10257/VPCP-KTTH về kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

* (SMS: 10984/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10984/TCHQ-GSQL về việc áp dụng các chức năng mới trên Hệ thống e-Customs V5 để hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS.

* (SMS: 10982/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10982/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển.

* (SMS: 10983/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10983/TCHQ-GSQL về việc thông báo triển khai bổ sung các thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

* (SMS: 10773/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10773/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra trị giá hải quan.

* (SMS: 10485/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10485/TCHQ-GSQL về công tác quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới.

* (SMS: 10424/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10424/TCHQ-GSQL về việc tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư 69/2016/TT-BTC.

XÂY DỰNG
 

* (SMS: 4567/QD-BCT) - Ngày 21/11/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4567/QĐ-BCT về việc phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 3464/QD-BKHCN) - Ngày 14/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3464/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

* (SMS: 3436/QD-BKHCN) - Ngày 10/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3436/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 380/QD-PBVN) - Ngày 29/11/2016, Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước ban hành Quyết định 380/QĐ-PBVN về việc thay đổi Trưởng Ban điều phối liên ngành thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

* (SMS: 10295/VPCP-KGVX) - Ngày 29/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10295/VPCP-KGVX về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 158/2016/ND-CP) - Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 158/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

* (SMS: 10131/VPCP-KGVX) - Ngày 24/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10131/VPCP-KGVX về việc tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.  


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 7051/QD-BYT) - Ngày 29/11/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7051/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện.

* (SMS: 6859/QD-BYT) - Ngày 18/11/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6859/QĐ-BYT về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016.

* (SMS: 6827/QD-BYT) - Ngày 17/11/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6827/QĐ-BYT về việc công bố Danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

* (SMS: 6826/QD-BYT) - Ngày 17/11/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6826/QĐ-BYT về việc công bố Danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

* (SMS: 6825/QD-BYT) - Ngày 17/11/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6825/QĐ-BYT về việc công bố Danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về sinh phẩm y tế tại Việt Nam.

* (SMS: 547/QD-QLD) - Ngày 15/11/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 547/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 469 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 156.

GIAO THÔNG

* (SMS: 10294/VPCP-KTN) - Ngày 29/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10294/VPCP-KTN về việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
 

* (SMS: 10291/VPCP-KTN) - Ngày 29/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10291/VPCP-KTN về việc cập nhật Danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số và trong Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đại phương (LRAMP) sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

* (SMS: 2136/TTg-KTN) - Ngày 28/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2136/TTg-KTN về việc triển khai tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định.

* (SMS: 32/CT-TTg) - Ngày 25/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông.

* (SMS: 3446/QD-BGTVT) - Ngày 04/11/2016, BộGiao thông Vận tải ban hành Quyết định 3446/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020.

* (SMS: 4407/CT-CHK) - Ngày 17/10/2016, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Chỉ thị 4407/CT-CHK về việc cấm chuyên chở điện thoại Samsung Galaxy Note 7.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 378/TB-VPCP) - Ngày 23/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 378/TB-VPCP về kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.

* (SMS: 24/2016/TT-BGDDT) - Ngày 14/11/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

BẢO HIỂM
 

* (SMS: 1220/UBDT-CSDT) - Ngày 25/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1220/UBDT-CSDT về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho các xã thuộc các huyện nghèo tỉnh Sơn La.

* (SMS: 4666/BHXH-CSXH) - Ngày 21/11/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4666/BHXH-CSXH hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 4755/LDTBXH-TCCB) - Ngày 29/11/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016.

* (SMS: 228/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 228/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

* (SMS: 170/2016/TT-BQP) - Ngày 30/10/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 170/2016/TT-BQP về việc quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 4096/BTTTT-CTS) - Ngày 21/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 4096/BTTTT-CTS về việc đẩy mạnh thông báo về Kế hoạch ngừng phủ sóng trên các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 8 tỉnh Nhóm II.

* (SMS: 24/2016/TT-BTTTT) - Ngày 15/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 24/2016/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 2143/TTg-KTN) - Ngày 29/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2143/TTg-KTN về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ để chở khách thăm quan, du lịch trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố.

* (SMS: 09/2016/TT-BVHTTDL) - Ngày 14/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 51/2016/QD-TTg) - Ngày 29/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/2016/QĐ-TTg về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam.

* (SMS: 10324/VPCP-KTTH) - Ngày 29/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10324/VPCP-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 28/2016/QH14 của Quốc hội.

* (SMS: 10282/VPCP-KGVX) - Ngày 29/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10282/VPCP-KGVX về Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 1238/UBDT-CSDT) - Ngày 29/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1238/UBDT-CSDT về việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

* (SMS: 2299/QD-TTg) - Ngày 25/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2299/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 2298/QD-TTg) - Ngày 25/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2298/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh.

* (SMS: 157/2016/ND-CP) - Ngày 24/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

* (SMS: 1211/UBDT-TCCB) - Ngày 24/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1211/UBDT-TCCB về báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2017.

* (SMS: 10154/VPCP-KTN) - Ngày 24/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10154/VPCP-KTN về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

* (SMS: 4714/LDTBXH-BTXH) - Ngày 24/11/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4714/LĐTBXH-BTXH về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

* (SMS: 649/QD-UBDT) - Ngày 23/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 649/QĐ-UBDT về việc chi hỗ trợ cho các hộ nghèo, người có uy tín, hộ gia đình có công với cách mạng là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.

* (SMS: 162/2016/TT-BQP) - Ngày 21/10/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 162/2016/TT-BQP về việc quy định thực hiện một số điều Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 653/QD-UBDT) - Ngày 24/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 653/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế.

* (SMS: 652/QD-UBDT) - Ngày 24/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 652/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hội thảo tham vấn, tập huấn cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2016 do UNICEF Việt Nam tài trợ Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 2481/QD-BTP) - Ngày 24/11/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2481/QĐ-BTP về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

* (SMS: 10099/VPCP-V.I) - Ngày 23/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10099/VPCP-V.I về việc thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* (SMS: 10097/VPCP-TH) - Ngày 23/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10097/VPCP-TH về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

* (SMS: 4194/QD-BNV) - Ngày 22/11/2016, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 4194/QĐ-BNV về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ Nội vụ.


CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 2283/QD-TTg) - Ngày 25/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2283/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 1233/UBDT-TCCB) - Ngày 28/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1233/UBDT-TCCB về việc rà soát và xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

* (SMS: 4032/QD-BVHTTDL) - Ngày 21/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4032/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 2266/QD-TTg) - Ngày 23/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2266/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 2312/QD-TTg) - Ngày 29/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2312/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về Tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam.

* (SMS: 2293/QD-CTN) - Ngày 02/11/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2293/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2292/QD-CTN) - Ngày 02/11/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2292/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 
NGOẠI GIAO
 

* (SMS: 101/NQ-CP) - Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.  

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 6525/QD-UBND) - Ngày 28/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6525/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu X10, X13, HT01, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 22/CT-UBND) - Ngày 25/11/2016,

 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

 

 

 

 


* (SMS: 6438/QD-UBND) - Ngày 23/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6438/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới Tây Nam xã Tân Lập, huyện Đan Phượng tại các xã Tân Lập, Tân Hội, huyện Đan Phượng và các xã Đức Thượng, Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội.


* (SMS: 6728/UBND-KT) - Ngày 23/11/2016,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6728/UBND-KT về việc đảm bảo an toàn các trạm biến áp trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 6382/QD-UBND) - Ngày 22/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6382/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội" do tổ chức Plan International tài trợ cho Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long.

* (SMS: 212/KH-UBND) - Ngày 21/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 212/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

* (SMS: 6345/QD-UBND) - Ngày 18/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6345/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ EDPA tại Thành phố Hà Nội.  

* (SMS: 209/KH-UBND) - Ngày 18/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 209/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 90/2016/NĐ-CP điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

* (SMS: 208/KH-UBND) - Ngày 14/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 208/KH-UBND về việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 48/2016/QD-UBND) - Ngày 24/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 48/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 47/2016/QD-UBND) - Ngày 24/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 47/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

* (SMS: 6168/QD-UBND) - Ngày 24/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6168/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2016.

* (SMS: 6150/QD-UBND) - Ngày 24/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6150/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

* (SMS: 45/2016/QD-UBND) - Ngày 10/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thăm hỏi, động viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TP. CẦN THƠ


* (SMS: 37/2016/QD-UBND) - Ngày 24/11/2016,
Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông.

UBND TỈNH HÀ TĨNH


* (SMS: 49/2016/QD-UBND) - Ngày 17/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 46/2016/QD-UBND) - Ngày 18/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 46/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* (SMS: 45/2016/QD-UBND) - Ngày 06/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH LONG AN


* (SMS: 64/2016/QD-UBND) - Ngày 21/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 64/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 63/2016/QD-UBND) - Ngày 21/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 63/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An

* (SMS: 62/2016/QD-UBND) - Ngày 18/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 62/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 61/2016/QD-UBND) - Ngày 18/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 61/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 58/2016/QD-UBND) - Ngày 19/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An.


UBND TP.HẢI PHÒNG


* (SMS: 2882/2016/QD-UBND) - Ngày 22/11/2016,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 2882/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hải Phòng.
* (SMS: 2919/2016/QD-UBND) - Ngày 24/11/2016,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 2919/2016/QĐ-UBND về việc quy định quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hải Phòng.
* (SMS: 2795/2016/QD-UBND) - Ngày 24/11/2016,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 2795/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 2589/2016/QD-UBND) - Ngày 27/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 2589/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 2166/2016/QD-UBND) - Ngày 03/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 2166/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.

UBND TP.ĐÀ NẴNG


* (SMS: 34/2016/QD-UBND) - Ngày 01/11/2016,
Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng.
* (SMS: 33/2016/QD-UBND) - Ngày 31/10/2016,
Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 


   Bản in

CÁC TIN KHÁC

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Tiêu điểm  
 
Tăng giá điện từ 1/12

Từ 1/12, người Việt có thu nhập từ 10 triệu/tháng được vào chơi casino

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017

Ngâm, tẩm hóa chất vào thịt động vật bị phạt đến 25 triệu đồng

Từ 2017 - 2021, giảm 1,5 - 2% biên chế/năm

Thí điểm cho người VN chơi tại casino

Năm 2017, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử

Tổng quan chính sách mới Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 2017

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam