Tin nóng
Chính sách tài chính đặc thù với Hà Nội

Ngày 19/05/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh, mức dư nợ vay của ngân sách Thành phố Hà Nội không được vượt quá 70% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 63/2017/ND-CP  Email nhận


Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 06/2017

(LuatVietnam) Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ từ 7 tuổi phải được trẻ đồng ý; Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Áp giá viện phí mới cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế; Không bắt buộc đổi bằng lái xe sang thẻ PET; Cho phép tổ chức đào tạo từ xa theo tín chỉ… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 06/2017.


Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 5 năm/lần

Theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là 05 năm; việc kiểm định được thực hiện theo các bước: Tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá và Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 12/2017/TT-BGDDT  Email nhận


Chỉ cơ quan đặc biệt mới được ghi âm, định vị nguỵ trang

 Ngày 19/05/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 66/2017/ND-CP  Email nhận


Biện pháp phòng tránh, xử lý mã độc WannaCry

Trước sự tấn công của mã  độc đòi tiền chuộc có tên WannaCry, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 164/CV-CNTT về việc triển khai ngăn chặn, phòng ngừa mã độc WannaCry lây lan, phát tán… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 164/CV-CNTT  Email nhận


17 loại hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ngày 12/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Danh mục bao gồm 17 loại hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trong đó có: Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 15/2017/QD-TTg  Email nhận


Nuôi cá Tra phải có GCN mã số nhận diện ao nuôi cá

Từ 01/07/2017, nuôi cá Tra thương phẩm phải có Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra; mỗi ao nuôi chỉ được cấp duy nhất 01 mã số nhận diện là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 55/2017/ND-CP  Email nhận


Ấn định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 630/QD-TTg  Email nhận


Đưa thông tin của trẻ em từ 7 tuổi lên mạng phải được trẻ đồng ý

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em chỉ rõ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; riêng với trẻ từ đủ 07 tuổi trở lên, phải có thêm sự đồng ý của trẻ… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 56/2017/ND-CP  Email nhận


Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ 1,3 triệu đồng/tháng

Nội dung này được Chính phủ nêu tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 57/2017/ND-CP  Email nhận


Hộ nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm

Tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/05/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04/2017, Chính phủ khẳng định sẽ thực hiện chính sách giảm nghèo với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây; đồng thời, sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 40/NQ-CP  Email nhận


12 loại giấy tờ hợp pháp dùng trong cấp phép xây dựng

 Tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017, Chính phủ đã quy định về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 53/2017/ND-CP Email nhận


Khởi kiện thừa kế quyền sử dụng đất không cần qua hòa giải

Đây là nội dung nêu tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 04/2017/NQ-HDTP Email nhận


Từ 12/6, DN phải thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng 2 ngày

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2017, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 26/2015/TT-BTC… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 37/2017/TT-BTC  Email nhận


Nhà ở công vụ của Đại tá, Thượng tá quân đội rộng từ 80m2

Thông tư số 68/2017/TT-BQP về quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng, nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng đã được Bộ này ban hành ngày 01/04/2017, trong đó quy định rất cụ thể về tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ đối với cán bộ quân đội… Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 68/2017/TT-BQP  Email nhận


Điểm tin theo năm:

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết