Điểm tin văn bản mới
Số 33.2017 (846) ngày 29/08/2017

Tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18/08/2017, Chính phủ đã thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, trong mẫu đơn, mẫu tờ khai thuộc nhóm các thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp…, các cụm từ “Số giấy Chứng minh nhân dân”, “ghi thông tin về CMND” sẽ được thay bằng “Số định danh cá nhân”...


Số 32.2017 (845) ngày 22/08/2017

Ngày 11/08/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1183/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Theo Quyết định này, trong tháng 08/2017, trình Chính phủ 04 dự án luật, bao gồm: Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Trong tháng 12/2017, trình Chính phủ duy nhất dự án Luật Cảnh sát biển.
  


Số 31.2017 (844) ngày 15/08/2017

Ngày 08/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục.
Tại Chỉ thị này, Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ ban hành các chương trình môn học giáo dục phổ thông; triển khai biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo chương trình mới; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.


Số 30.2017 (843) ngày 08/08/2017

Nhằm phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thuộc tất cả các nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/08/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu phải khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đối với dự án cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các dự án đã đấu thầu và giá trị đấu thầu đạt trên 90%, các dự án có khối lượng hoàn thành trên 90%, các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng…


Số 29/2017 (842) ngày 01/08/2017

Từ ngày 01/10/2017, Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình sẽ được thành lập theo Quyết số 36/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 29/07/2017.

Theo Quyết định này, Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình là Khu kinh tế ven biển bao gồm 30 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển. Khu có diện tích tự nhiên 30.583 ha; phía Bắc giáp với Thành phố Hải Phòng qua sông Hóa; phía Nam và Tây Nam giáp với tỉnh Nam Định qua sông Hồng; phía Đông giáp với biển Đông; phía Tây giáp các xã còn lại của huyện Thái Thụy và Tiền Hải.


Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 8/2017

(LuatVietnam) Trong tháng 08/2017, nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực, nổi bật là: Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm; Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập…


Số 28.2017 (841) ngày 25/07/2017

Tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/07/2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cần tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông.

Trong đó, tập trung xử lý các hoạt động: Trông giữ xe trái phép, bán hàng, họp chợ trên lòng, lề đường; xây dựng lều quán, mái vẩy, xây bục bệ làm lối đi lên vỉa hè, vào nhà; lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông; phá hoại công trình giao thông; đấu nối trái phép vào quốc lộ. Đồng thời, phải tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt...


Số 27.2017 (840) ngày 18/07/2017

Danh mục doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn 991/TTg-ĐMDN ngày 10/07/2017. 

Theo đó, năm 2017 cổ phần hóa 44 doanh nghiệp, trong đó có: Tổng công ty Thuốc lá - Công ty mẹ, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,…; Năm 2018 cổ phần hóa 64 doanh nghiệp gồm: Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Vận tải Hà Nội


Danh sách 12 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua

(LuatVietnam) Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, có 12 Luật mới đã được thông qua, trong đó có: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14; Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14…


Số 26.2017 (839) ngày 11/07/2017

Từ ngày 10/07/2017, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 sẽ được áp dụng theo Quyết định số 1425/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,5%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 7,5%/năm. Trước đây, mức lãi suất này được quy định lần lượt là 7%/năm và 8%/năm.


Số 25.2017 (838) ngày 04/07/2017

Ngày 21/06/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, áp dụng với các khoản nợ được hình thành và xác định là nợ xấu trước ngày 15/08/2017; khoản nợ được hình thành trước ngày 15/08/2017 và được xác định là nợ xấu trong suốt thời gian Nghị quyết này có hiệu lực.

Theo Nghị quyết, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tổ chức bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; giá bán phù hợp với giá thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn dư nợ gốc của khoản nợ.


Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 7/2017

(LuatVietnam) Trong tháng 07/2017, rất nhiều văn bản mới, có nội dung đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực thi hành; cụ thể như: Luật Đấu giá tài sản của Quốc hội, số 01/2016/QH14; Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị…


Số 24.2017 (837) ngày 27/06/2017

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/06/2017.

Cụ thể, tính đến hết năm 2016, cả nước có 1.986.697 hộ nghèo; 1.306.928 hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo là 8,23% và hộ cận nghèo là 5,41%. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương là 02 địa phương không có hộ nghèo; Hà Nội vẫn còn 24.215 hộ nghèo; Đà Nẵng có 7.295 hộ nghèo...


Số 23.2017 (836) ngày 20/06/2017

Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/06/2017.

Theo Đề án này, Công ty mẹ - EVN tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với 18 đơn vị trực thuộc. EVN giữ trên 50% vốn điều lệ tại 02 doanh nghiệp và giữ dưới 50% vốn điều lệ tại 02 doanh nghiệp khác; đặc biệt, giữ 100% vốn điều lệ tại 06 doanh nghiệp, gồm có: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Tổng công ty Điện lực miền Trung; Tổng công ty Điện lực miền Nam; Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.


Số 22.2017 (835) ngày 13/06/2017

Điểm tin theo năm:

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết