Thông tư 17/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng

Thuộc tính văn bản
Thông tư 17/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 17/2010/TT-BKH Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 22/07/2010 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư; Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản