Thông tư 05/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Thuộc tính văn bản
Thông tư 05/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 05/2010/TT-BKH Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 10/02/2010 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản