Công văn 3282/BHXH-HCTH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

Thuộc tính văn bản
Công văn 3282/BHXH-HCTH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội TP.HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3282/BHXH-HCTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 24/10/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------------------
Số: 3282/BHXH-HCTH
V/v: Thông tin trên thẻ BHYT HSSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 
 
Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố.
 
Trong đợt phát hành thẻ BHYT cho HSSV (mã HS) năm học 2011 - 2012 vừa qua, do số lượng người tham gia đông, việc cung cấp dữ liệu, thông tin từ các trường rất phức tạp, nên xảy ra sai sót đối với một số thẻ đã phát hành như sau:
- Thẻ không in ngày, tháng sinh.
- Thẻ in ngày sinh thành tháng sinh, và ngược lại (do cách định dạng thông tin về ngày sinh ở từng lớp trong một trường không thống nhất nhau).
Nhằm tạo thuận lợi cho các em HSSV trong việc khám chữa bệnh BHYT, đề nghị các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn Thành phố khi tiếp nhận những thẻ BHYT có sai sót kể trên, chỉ căn cứ vào Họ tên, Năm sinh in trên thẻ, để đối chiếu với giấy tờ tùy thân, và giải quyết chế độ cho các em.
Xin chân thành cảm ơn.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang