Văn bản mới cập nhật tuần 25/2011

(LuatVietnam)
 Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 26/06/2011 - 01/07/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

 CHÍNH PHỦ

 * (SMS: 51/2011/ND-CP) - Ngày 27/06/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2011/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

* (SMS: 50/2011/ND-CP) - Ngày 24/06/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

CHỦ TỊCH NƯỚC

* (SMS: 965/QD-CTN) - Ngày 28/06/2011, Chủ tịch nước phủ ban hành Quyết định 965/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 37/2011/QD-TTg) - Ngày 29/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam.

* (SMS: 36/2011/QD-TTg) - Ngày 29/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2011/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế nhập khẩu ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

* (SMS: 35/2011/QD-TTg) - Ngày 27/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2011/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 1001/QD-TTg) - Ngày 27/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 990/QD-TTg) - Ngày 25/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 990/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 987/QD-TTg) - Ngày 24/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 987/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 982/QD-TTg) - Ngày 24/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 982/QĐ-TTg về việc phê chuẩn bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 34/2011/QD-TTg) - Ngày 24/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 959/QD-TTg) - Ngày 23/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 959/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 958/QD-TTg) - Ngày 23/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 958/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu cử thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 952/QD-TTg) - Ngày 23/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 952/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

* (SMS: 949/QD-TTg) - Ngày 23/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 949/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 791/QD-LDTBXH) - Ngày 29/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 791/QĐ-LĐTBXH về việc cho phép thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Licogi.

* (SMS: 2062/LDTBXH-LDTL) - Ngày 28/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2062/LĐTBXH-LĐTL về việc giải đáp chế độ cho người lao động.

* (SMS: 2058/LDTBXH-LDTL) - Ngày 28/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2058/LĐTBXH-LĐTL về việc xử lý hợp đồng lao động khi hai doanh nghiệp góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới.

* (SMS: 776/QD-LDTBXH) - Ngày 24/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 776/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk.

* (SMS: 18/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 23/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 18/2011/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu và biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ các cơ quan, đơn vị thanh tra thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 1865/LDTBXH-ATLD) - Ngày 10/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1865/LĐTBXH-ATLĐ về việc bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

* (SMS: 1828/LDTBXH-LDTL) - Ngày 09/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1828/LĐTBXH-LĐTL về việc trả lương cho người lao động.

* (SMS: 1774/LDTBXH-LDTL) - Ngày 09/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1774/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng mức lương tối thiểu để xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 98/BXD-KTXD) - Ngày 28/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 98/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008.

* (SMS: 998/BXD-QLN) - Ngày 23/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 998/BXD-QLN về việc hỗ trợ đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

* (SMS: 61/BXD-HDXD) - Ngày 22/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 61/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn điều kiện nguyên liệu trong hợp đồng xây dựng.

* (SMS: 06/2011/TT-BXD) - Ngày 21/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2011/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 1547/QD-BTC) - Ngày 28/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1547/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/03/2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế.

* (SMS: 92/2011/TT-BTC) - Ngày 23/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471//QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 89/2011/TT-BTC) - Ngày 17/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2011/TT-BTC hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu.

* (SMS: 88/2011/TT-BTC) - Ngày 17/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2011/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.

* (SMS: 86/2011/TT-BTC) - Ngày 17/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2011/TT-BTC về quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

* (SMS: 85/2011/TT-BTC) - Ngày 17/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

* (SMS: 81/2011/TT-BTC) - Ngày 09/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2011/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 7315/BTC-TCHQ) - Ngày 06/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7315/BTC-TCHQ về việc nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thiết kế phát triển sản phẩm.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 46/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 27/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT về quy định trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều.

* (SMS: 1406/QD-BNN-HTQT) - Ngày 27/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1406/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Dự án "Phổ biến một số công nghệ phù hợp nhằm cải thiện đời sống kinh tế, xã hội cho người dân ở nông thôn, miền núi phí Bắc Việt Nam" giai đoạn 2.

* (SMS: 1405/QD-BNN-KH) - Ngày 27/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban Quyết định 1405/QĐ-BNN-KH về việc giao dự toán vốn mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011.

* (SMS: 1399/QD-BNN-KH) - Ngày 27/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban Quyết định 1399/QĐ-BNN-KH về việc giao dự toán vốn mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011.

* (SMS: 1398/QD-BNN-KH) - Ngày 27/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban Quyết định 1398/QĐ-BNN-KH về việc giao dự toán vốn mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011.

* (SMS: 1397/QD-BNN-KH) - Ngày 27/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban Quyết định 1397/QĐ-BNN-KH về giá mua vắc xin, hóa chất sát trùng Benkocid đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011.

* (SMS: 1396/QD-BNN-KH) - Ngày 27/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban Quyết định 1396/QĐ-BNN-KH về giá mua hóa chất sát trùng Chlorine đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011.

* (SMS: 1395/QD-BNN-KH) - Ngày 27/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban Quyết định 1395/QĐ-BNN-KH về việc giao dự toán vốn mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011.

* (SMS: 45/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 24/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 45/2011/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng.

* (SMS: 842/QD-BNN-TCCB) - Ngày 24/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 842/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1.

* (SMS: 841/QD-BNN-TCCB) - Ngày 24/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 841/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3.

* (SMS: 840/QD-BNN-TCCB) - Ngày 24/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 840/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7.

* (SMS: 839/QD-BNN-TCCB) - Ngày 24/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 839/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8.

* (SMS: 838/QD-BNN-TCCB) - Ngày 24/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 838/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6.

* (SMS: 837/QD-BNN-TCCB) - Ngày 24/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 837/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2.

* (SMS: 836/QD-BNN-TCCB) - Ngày 24/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 836/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 3133/QD-BCT) - Ngày 27/06/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3133/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

* (SMS: 3098/QD-BCT) - Ngày 24/06/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3098/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 5569/BCT-XNK) - Ngày 22/06/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5569/BCT-XNK về việc triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT.

* (SMS: 2992/QD-BCT) - Ngày 17/06/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2992/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 27/2011/TT-BGDDT) - Ngày 27/06/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

* (SMS: 2604/QD-BGDDT) - Ngày 27/06/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2604/QĐ-BGDĐT ban hành Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ X - 2011.

* (SMS: 4140/BGDDT-GDDH) - Ngày 24/06/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4140/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn rút hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2011.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 1089/QD-BTP) - Ngày 27/06/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1089/QĐ-BTP về việc ban hành Bản tiêu chí xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011.

* (SMS: 1101/QD-BTP) - Ngày 27/06/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1101/QĐ-BTP ban hành Quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan Bộ Tư pháp.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1843/BTTTT-KHTC) - Ngày 22/06/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1843/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2012.

BỘ NGOẠI GIAO

* (SMS: 01/2011/TT-BNG) - Ngày 20/06/2011, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 01/2011/TT-BNG về quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 20/2011/TT-BTNMT) - Ngày 20/06/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 20/2011/TT-BTNMT về việc sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axít.

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

* (SMS: 07/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 07/06/2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

* (SMS: 26/2011/TTLT-BGDDT-BKHCN-BYT) - Ngày 16/06/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT về hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 777/QD-KTNN) - Ngày 20/06/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 777/QĐ-KTNN về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII.

* (SMS: 769/QD-KTNN) - Ngày 17/06/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 769/QĐ-KTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII.

* (SMS: 767/QD-KTNN) - Ngày 17/06/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 767/QĐ-KTNN về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XII.

* (SMS: 757/QD-KTNN) - Ngày 15/06/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 757/QĐ-KTNN ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 749/QD-KTNN) - Ngày 10/06/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 749/QĐ-KTNN về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước khu vực X.

* (SMS: 745/QD-KTNN) - Ngày 10/06/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 745/QĐ-KTNN về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực X.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 3038/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3038/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 45/2011/TT-BTC ngày 04/04/2011 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế.

* (SMS: 3025/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3025/TCHQ-TXNK về việc phân loại tấm bệ cố định đường ray.

* (SMS: 3009/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3009/TCHQ-TXNK về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2981/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2981/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế tạo tài sản cố định.

* (SMS: 1165/QD-TCHQ) - Ngày 21/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1165/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại các cửa khẩu quốc tế Việt Nam.

* (SMS: 2948/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2948/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hóa chất.

* (SMS: 2943/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2943/TCHQ-TXNK về việc áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu.

* (SMS: 2783/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2783/TCHQ-TXNK về việc giá tính thuế ôtô nhập khẩu.

* (SMS: 2689/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2689/TCHQ-TXNK về việc nộp thuế nhập khẩu khi thực hiện kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 2142/TCT-CS) - Ngày 23/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2142/TCT-CS về việc thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Nhà đầu tư nước ngoài.

* (SMS: 2106/TCT-CS) - Ngày 21/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2106/TCT-CS về việc chính sách thuế.

* (SMS: 1997/TCT-CS) - Ngày 13/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1997/TCT-CS về việc xác định thời hạn xử phạt vi phạm theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

* (SMS: 1995/TCT-PC) - Ngày 13/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1995/TCT-PC về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

* (SMS: 1954/TCT-HTQT) - Ngày 09/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1954/TCT-HTQT về việc áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Hồng Kông.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 19/2011/QD-UBND) - Ngày 23/06/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2795/QD-UBND) - Ngày 17/06/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2795/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2805/QD-UBND) - Ngày 17/06/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2805/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống lụt bão úng và bố phòng hộ đê Thành phố Hà Nội năm 2011.

* (SMS: 2706/QD-UBND) - Ngày 16/06/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2706/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2014.

* (SMS: 2679/QD-UBND) - Ngày 14/06/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2679/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Hà Nội và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo.

 


   Bản in

CÁC TIN KHÁC

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Tiêu điểm  
 
Tăng giá điện từ 1/12

Từ 1/12, người Việt có thu nhập từ 10 triệu/tháng được vào chơi casino

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017

Ngâm, tẩm hóa chất vào thịt động vật bị phạt đến 25 triệu đồng

Từ 2017 - 2021, giảm 1,5 - 2% biên chế/năm

Thí điểm cho người VN chơi tại casino

Năm 2017, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử

Tổng quan chính sách mới Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 2017

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam