VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Từ ngày  Đến ngày   Hiển thị:
#Số văn bảnTên Văn bảnNgày
1 06/CT-TTg
20/02/2017
Áp dụng
20/02/2017
2 02/2017/TT-BLĐTBXH
20/02/2017
Áp dụng
06/04/2017
3 16/2017/NĐ-CP
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
4 239/QĐ-TTg
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
5 236/QĐ-TTg
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
6 15/2017/NĐ-CP
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
7 197/QĐ-LĐTBXH
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
8 198/QĐ-LĐTBXH
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
9 224/QĐ-BKHCN
15/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
10 440/QĐ-BCT
15/02/2017
Áp dụng
15/02/2017
11 447/QĐ-BGDĐT
15/02/2017
Áp dụng
15/02/2017
12 205/QĐ-TTg
15/02/2017
Áp dụng
15/02/2017
13 01/2017/TT-BKHĐT
14/02/2017
Áp dụng
02/04/2017
14 204/QĐ-TTg
14/02/2017
Áp dụng
14/02/2017
15 200/QĐ-TTg
14/02/2017
Áp dụng
14/02/2017
16 199/QĐ-TTg
14/02/2017
Áp dụng
14/02/2017
17 194/QĐ-TTg
14/02/2017
Áp dụng
14/02/2017
18 193/QĐ-TTg
13/02/2017
Áp dụng
13/02/2017
19 192/QĐ-TTg
13/02/2017
Áp dụng
13/02/2017
20 191/QĐ-TTg
13/02/2017
Áp dụng
13/02/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Từ ngày  Đến ngày   Hiển thị:
#Số văn bảnTên Văn bảnNgày
1 515/LĐTBXH-KHTC
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
2 1396/VPCP-KTTH
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
3 1414/VPCP-CN
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
4 1421/VPCP-NN
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
5 1422/VPCP-KGVX
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
6 1434/VPCP-KGVX
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
7 84/TB-VPCP
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
8 83/TB-VPCP
17/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
9 499/LĐTBXH-BHXH
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
10 507/LĐTBXH-KHTC
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
11 889/TCHQ-TXNK
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
12 82/TB-VPCP
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
13 1355/VPCP-NN
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
14 1368/VPCP-KTTH
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
15 227/TTg-CN
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
16 500/LĐTBXH-VPQGGN
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
17 854/TCHQ-TXNK
15/02/2017
Áp dụng
15/02/2017
18 515/BVHTTDL-VHCS
15/02/2017
Áp dụng
15/02/2017
19 1308/VPCP-KTTH
15/02/2017
Áp dụng
15/02/2017
20 1309/VPCP-KTTH
15/02/2017
Áp dụng
15/02/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Từ ngày  Đến ngày   Hiển thị:
#Số văn bảnTên Văn bảnNgày
1 36/KH-UBND
16/02/2017
Áp dụng
16/02/2017
2 03/2017/QĐ-UBND
16/02/2017
Áp dụng
01/03/2017
3 31/KH-UBND
14/02/2017
Áp dụng
14/02/2017
4 32/KH-UBND
14/02/2017
Áp dụng
14/02/2017
5 1105/QĐ-UBND
14/02/2017
Áp dụng
14/02/2017
6 1106/QĐ-UBND
14/02/2017
Áp dụng
14/02/2017
7 1100/QĐ-UBND
13/02/2017
Áp dụng
13/02/2017
8 29/KH-UBND
13/02/2017
Áp dụng
13/02/2017
9 05/2017/QĐ-UBND
13/02/2017
Áp dụng
01/03/2017
10 06/2017/QĐ-UBND
13/02/2017
Áp dụng
01/03/2017
11 28/KH-UBND
10/02/2017
Áp dụng
10/02/2017
12 26/KH-UBND
10/02/2017
Áp dụng
10/02/2017
13 03/2017/QĐ-UBND
10/02/2017
Áp dụng
20/02/2017
14 25/KH-UBND
09/02/2017
Áp dụng
09/02/2017
15 689/QĐ-UBND
09/02/2017
Áp dụng
09/02/2017
16 679/QĐ-UBND
08/02/2017
Áp dụng
08/02/2017
17 24/KH-UBND
08/02/2017
Áp dụng
08/02/2017
18 07/2017/QĐ-UBND
08/02/2017
Áp dụng
20/02/2017
19 05/2017/QĐ-UBND
07/02/2017
Áp dụng
17/02/2017
20 06/2017/QĐ-UBND
06/02/2017
Áp dụng
20/02/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Tiêu điểm  
 
Thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2017

Từ 2017 - 2021, giảm 1,5 - 2% biên chế/năm

Thí điểm cho người VN chơi tại casino

Năm 2017, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử

Tổng quan chính sách mới Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 2017

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam