Điểm tin văn bản mới
Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 6/2016

Trong tháng 06/2016, nhiều văn bản có nội dung đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng


Số 19.2016 (782) ngày 24/05/2016

Tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020, cả nước sẽ có ít nhất 01 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh; khu vực tư nhân đóng góp khoảng 48 - 49% GDP và khoảng 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm...

Với mục tiêu nêu trên, Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 02 lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; 


Số 18.2016 (781) ngày 17/05/2016

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/05/2016 về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí; trong đó nhận định Luật Phí và lệ phí có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực. Do đó, công tác tổ chức triển khai, thực hiện cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân…

Việc rà soát các khoản phí và lệ phí theo quy định hiện hành để phân loại xử lý, làm cơ sở đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới về phí, lệ phí có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 phải đảm bảo: Các khoản phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí...


Số 17.2016 (780) ngày 10/05/2016

Nghị quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/04/2016 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn 05 năm trước; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…

Nghị quyết đề ra mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt 6,5% - 7%/năm; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.200 - 3.500 USD vào năm 2020; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85%; bội chi ngân sách Nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP… Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 65% - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0% - 1,5%...


Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 5/2016

(LuatVietnam) Trong tháng 05/2016, có nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Nghị định 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý vật liệu xây dựng; Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy…


Số 16.2016 (779) ngày 26/04/2016

Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên và cộng đồng, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-BYT ngày 15/04/2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định này đề ra mục tiêu vào năm 2020, trên 95% Sở Y tế có cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; trên 90% cơ sở khám chữa bệnh có cán bộ quản lý khoa, tổ kiểm soát nhiễm khuẩn đúng quy định; trên 60% bệnh viện có bộ phận giám sát chuyên trách và đặc biệt, trên 80% bệnh viện có bộ phận khử khuẩn, tiệt khuẩn đúng quy định…


Số 15.2016 (778) ngày 19/04/2016

Ngày 11/04/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Bệnh viện Nhi Hà Nội là bệnh viện đa khoa chuyên ngành nhi khoa trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, là đơn vị tuyến cuối về chuyên ngành nhi khoa của ngành y tế Hà Nội; có chức năng khám, chữa bệnh cho trẻ em trong phạm vi Thành phố và các tỉnh có nhu cầu. Bệnh viện Nhi Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở chính tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông...


Số 14.2016 (777) ngày 12/04/2016

Có hiệu lực từ ngày 26/05/2016, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng quy định cụ thể về các yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng.

Cụ thể, kinh doanh vật liệu xây dựng phải có đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biển báo an toàn tại nơi kinh doanh đối với các vật liệu dễ cháy, có mùi, hóa chất độc hại, bụi bẩn; cửa hàng, siêu thị kinh doanh vật liệu xây dựng phải có đủ diện tích kho, bãi chứa bảo đảm cho việc bảo quản, xuất - nhập các sản phẩm. Đặc biệt, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm thu hồi, xử lý đối với các loại vật liệu xây dựng bị hư hỏng, giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển, lưu chứa, kinh doanh.


Số 13.2016 (776) ngày 05/04/2016

Theo Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/03/2016 quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách sẽ được giảm từ 22 - 210 giờ dạy mỗi năm, tùy từng vị trí.

Cụ thể, giáo viên trường mầm non làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 06 giờ dạy trong 01 tuần, tương đương 210 giờ dạy trong 01 năm học; giáo viên mầm non làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm 03 giờ dạy trong 01 tuần, tương đương 105 giờ dạy trong 01 năm học...


Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 4/2016

Trong tháng 4/2016, có nhiều văn bản mới, đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có: Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Thông tư 02/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo….


Số 12.2016 (775) ngày 29/03/2016

Ngày 21/03/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Theo đó, để được dự tuyển đi học nước ngoài, công dân Việt Nam phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đảm bảo có đủ sức khỏe để tham gia khóa học ở nước ngoài; không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của từng chương trình học bổng tương ứng; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của từng chương trình học bổng; trong độ tuổi theo quy định và đáp ứng các điều kiện cụ thể khác của từng chương trình học bổng. Đặc biệt, ưu tiên tuyển sinh đối với các ứng viên thuộc các cơ quan, địa phương được ưu tiên về đào tạo nhân lực theo quy định của Chính phủ; ứng viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của pháp luật...


Số 11.2016 (774) ngày 22/03/2016

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực chính thức giảm từ 10% xuống còn 7% là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 48/2016/TT-BTC ngày 17/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 7% này cũng được áp dụng với nhiên liệu diesel cho ô tô và nhiên liệu diesel khác, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực), dầu diezel sinh học (B5, B10) và các kerosine khác...


Số 10.2016 (773) ngày 15/03/2016

Trước tình trạng xâm nhập mặn đang diễn ra nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong tháng 3, tháng 4 và có thể kéo dài tới tháng 06/2016, gây thiệt hại cho sản xuất, nguy cơ thiếu nước ngọt trên diện rộng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 12/03/2016 về triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao trách nhiệm phải tổ chức rà soát, nắm chắc số hộ thiếu đói, thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời thực hiện hỗ trợ; triển khai thực hiện các biện pháp như lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước, chở nước ngọt cung cấp cho nhân dân…


Số 09.2016 (772) ngày 08/03/2016

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác đầu tiên hoặc ngày sản xuất đầu tiên được khấu trừ toàn bộ là nội dung quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

 

Trường hợp hợp đồng dầu khí không phát hiện dầu khí thương mại và chấm dứt hiệu lực theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì không thực hiện truy thu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí nếu đã được hoàn thành...


Số 08.2016 (771) ngày 01/03/2016

 

Ngày 17/02/2016, Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-TTg.

Theo Đề án này, nguồn vốn ODA sẽ được sử dụng để hỗ trợ thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Cụ thể, hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội lớn, quan trọng, thiết yếu; đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, thủy lợi, thủy sản phục vụ đánh bắt xa bờ, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, giáo dục, y tế...


Điểm tin theo năm:

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

Hỗ trợ tra cứu bằng SMS SMS Hỗ trợ tra cứu Văn bản tiếng Anh Tiếng Anh
Hỗ trợ tra cứu, tìm văn bản Tìm VB Hỗ trợ thanh toán dịch vụ Thanh toán

  Tiêu điểm  
 
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2015

Từ 1/11, không dùng đầu số điện thoại gọi tự do để gửi, nhận tin nhắn

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam

Từ 01/01/2015, không đăng ký sang tên xe, phạt đến 4 triệu đồng

Sinh viên người dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập

Bỏ ghi tên cha, mẹ trên Chứng minh nhân dân

Miễn học phí cho con của sĩ quan, chiến sĩ công an