Điểm tin văn bản mới
Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 2/2017

(LuatVietnam) Trong tháng 2/2017, nhiều văn bản mới sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là: Nghị quyết 30/2016/QH14 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học…


Số 03.2017 (816) ngày 17/01/2017

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 30/12/2016.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là quy định về miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí tòa án, lệ phí tòa án. Cụ thể, sẽ miễn tiền tạm ứng án phí, án phí với người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự; người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín…


Số 02.2017 (815) ngày 10/01/2017

Ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 2790/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử; chương trình thí điểm này được thực hiện từ tháng 12/2016 tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận và Thái Nguyên.

Người nộp thuế tại các địa phương nêu trên đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Khi thực hiện hoàn thuế điện tử, người nộp thuế sử dụng các thông tin đã đăng ký...


Số 01.2017 (814) ngày 03/01/2017

Ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, từ ngày 15/02/2017, Nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp hoạt động trong 11 ngành, lĩnh vực thay vì 16 ngành, lĩnh vực như trước đây. Trong đó, có 01 lĩnh vực được bổ sung (dịch vụ lưu không, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn) và 06 ngành, lĩnh vực bị loại bỏ khỏi Danh mục, bao gồm: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ; Sản xuất, cung ứng hóa chất độc; Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay có vai trò, vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển; Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng...


Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 1/2017

(LuatVietnam) Trong tháng 1/2017, có rất nhiều văn bản mới, đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có: Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư 107/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm; Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa… và hàng loạt văn bản trong lĩnh vực Phí và lệ phí của Bộ Tài chính.


Số 50.2016 (813) ngày 27/12/2016

Theo Thông tư số 43/2016/TT-BYT ngày 15/12/2016 của Bộ Y tế quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, thời gian tập sự sẽ dao động từ 06 tháng - 12 tháng, tùy từng chức danh.

Trong đó, thời gian tập sự với người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y sĩ (hạng IV), điều dưỡng (hạng IV), dược (hạng IV), hộ sinh (hạng IV), kỹ thuật y (hạng IV), dinh dưỡng (hạng IV), dân số viên (hạng IV) là 06 tháng; với người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), bác sĩ y học dự phòng (hạng III) và người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III), dược sĩ (hạng III), điều dưỡng (hạng III), hộ sinh (hạng III), kỹ thuật y (hạng III), dinh dưỡng (hạng III),
  


Danh sách Luật và Nghị quyết có hiệu lực trong năm 2017

(LuatVietnam) Sang năm 2017, có 10 Luật và 03 Nghị quyết sẽ chính thức có Hiệu lực, trong đó đáng chú ý là: Bộ luật Dân sự của Quốc hội, số 91/2015/QH13; Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13; Luật Báo chí của Quốc hội, số 103/2016/QH13; Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13; Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH1; Nghị quyết 30/2016/QH14 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam… 


Số 49.2016 (812) ngày 20/12/2016

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 244/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Theo đó, công dân Việt Nam, người nước ngoài khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải nộp phí 200.000 đồng/lần/người; phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với Cách mạng, thân nhân liệt sĩ gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là 100.000 đồng/lần/người.


Số 48.2016 (811) ngày 13/12/2016

Thông tư số 257/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Theo đó, lệ phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh được tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. Cụ thể, với giá trị dưới 50 triệu đồng, mức lệ phí là 50.000 đồng/trường hợp; từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức lệ phí là 100.000 đồng/trường hợp. Trường hợp giá trị của hợp đồng, giao dịch trên 100 tỷ đồng, mức lệ phí là 32,2 triệu đồng + 0,02% phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng/trường hợp, tuy nhiên, mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp.


Số 47.2016 (810) ngày 06/12/2016

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 

Thông tư nêu rõ, lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số đối với ô tô con không hoạt động vận tải hành khách dao động từ 2 - 20 triệu đồng/lần/xe tại TP. Hà Nội và TP.HCM; 1 triệu đồng/lần/xe tại các thành phố trực thuộc trung ương khác, các thành phố trực thuộc tỉnh và 200.000 đồng/lần/xe tại các địa phương còn lại. Với các loại ô tô khác, lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số là 150.000 đồng/lần/xe, riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mức lệ phí tối đa là 500.000 đồng/lần/xe.


Số 46.2016 (809) ngày 29/11/2016

Thông tư số 208/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo quy định của Thông tư này, mức lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” đã được điều chỉnh so với trước đây. Cụ thể, lệ phí đăng ký tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký tự và tên miền cấp 2 khác là 200.000 đồng/lần, trong khi trước đây, lệ phí đăng ký các loại tên miền này được ấn định là 350.000 đồng/lần...


Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 12/2016

(LuatVietnam) Trong tháng 12/2016, có nhiều văn bản mới sẽ chính thức có hiệu lực; trong đó có: Nghị định 142/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; Quyết định 43/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn; Thông tư 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng…


Số 45.2016 (808) ngày 22/11/2016

Theo Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, từ năm 2017, Bộ Công Thương sẽ chịu trách nhiệm định giá cụ thể, giá tối thiểu, giá tối đa, khung giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, thay vì Bộ Tài chính như trước đây.

Nghị định này cũng quy định 16 đối tượng hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá (trước đây là 13 đối tượng). Bên cạnh các hàng hóa, dịch vụ đã được quy định trước đây như: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám, chữa bệnh... 


Số 44.2016 (807) ngày 15/11/2016

Ngày 11/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2177/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua ngày 28/03/2015.

Điều lệ nêu rõ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Chamber of Commerce and Industry và được viết tắt là VCCI. Đây là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam; là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, có con dấu, tài khoản riêng. Trụ sở chính của VCCI đặt tại Hà Nội...


Số 43.2016 (806) ngày 08/11/2016

Thông tư số 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 27/10/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 02/04/2012.  Theo Thông tư này, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch phải nộp lệ phí với mức 2 triệu đồng/giấy phép...

 


Điểm tin theo năm:

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

  Tiêu điểm  
 
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2015

Từ 1/11, không dùng đầu số điện thoại gọi tự do để gửi, nhận tin nhắn

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam

Từ 01/01/2015, không đăng ký sang tên xe, phạt đến 4 triệu đồng

Sinh viên người dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập

Bỏ ghi tên cha, mẹ trên Chứng minh nhân dân

Miễn học phí cho con của sĩ quan, chiến sĩ công an