Điểm tin văn bản mới
Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 12/2015

Trong tháng 12/2015, rất nhiều văn bản có nội dung đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có: Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở…


Số 45.2015 (757) ngày 24/11/2015

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch khẳng định việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai; đối với người từ đủ 09 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng cho phép đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử đối với những trường hợp đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại...


Số 44.2015 (756) ngày 17/11/2015

Ngày 11/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Tại Nghị định này, Chính phủ cho phép doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký DN, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đề nghị cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế, thực hiện quyết toán, xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu; trong khi trước đây, thời hạn này được quy định là 30 ngày làm việc.


Số 43.2015 (755) ngày 10/11/2015

Theo Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 02/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, lái xe khách có giường nằm hai tầng phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm điều khiển xe khách có sức chứa từ 30 chỗ; thay vì 05 năm kinh nghiệm như trước đây...


Số 42.2015 (754) ngày 03/11/2015

 Ngày 28/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; trong đó, đáng chú ý là quy định về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt với trường hợp cơ sở nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp ô tô dưới 24 chỗ bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại. 

Cụ thể, đối với cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ, giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở nhập khẩu nhưng không thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu. Trong đó, giá vốn xe nhập khẩu bao gồm: Giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có) và cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt tại khâu nhập khẩu. Nếu giá bán của cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt do cơ quan thuế ấn định...


Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 11/2015

Từ tháng 11/2015, rất nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; Thông tư 25/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông; Thông tư 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên….

 


Số 41.2015 (753) ngày 27/10/2015

Theo Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, cảnh sát môi trường được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào lực lượng cảnh sát môi trường.

 

Cảnh sát môi trường được tiến hành các hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi trực tiếp phát hiện có dấu hiệu tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm...


Số 40.2015 (752) ngày 20/10/2015

 Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, yêu cầu công ty đại chúng phải lập trang thông tin điện tử trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải lập trang thông tin điện tử trước khi thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải lập trang thông tin điện tử khi chính thức hoạt động; tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch phải lập trang thông tin điện tử khi thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết...


Số 39.2015 (751) ngày 13/10/2015

Mỗi khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng chức năng, hành chính thực hiện dịch vụ công tại khoa/phòng khám bệnh ở các cơ sở khám, chữa bệnh phải có 01 hòm thư góp ý tại nơi dễ nhận thấy, đông người qua lại; được treo cố định trên tường, độ cao cách nền nhà khoảng 1,5m.

Trên đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 25/2015/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 01/10/2015 quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế, có hiệu lực từ ngày 01/12/2015...


Số 38.2015 (750) ngày 06/10/2015

Cá nhân, tổ chức được lắp đặt biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác; trong đó, giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của biển quảng cáo tính từ mép đất của đường bộ đến điểm gần nhất của biển quảng cáo tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của biển và không được nhỏ hơn 5m. Với quảng cáo trong hành lang an toàn đường bộ, chỉ được thực hiện tạm thời khi điều kiện địa hình bên ngoài hành lang an toàn đường bộ không thực hiện được.

 

Trên đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 23/09/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016...


Số 37.2015 (749) ngày 29/09/2015

 Ngày 22/09/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1635/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/06/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Với mục tiêu nâng cao ý thức và nhận thức của toàn dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Chương trình hành động này giao trách nhiệm cho Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó chú trọng vào các buổi tối (khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút)...


Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 10/2015

Từ tháng 10/2015, rất nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Quyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế; Thông tư 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet…


Số 36.2015 (748) ngày 22/09/2015

Tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Chính phủ khẳng định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp lên tới 150 triệu đồng với tổ chức và 75 triệu đồng với cá nhân.

Cụ thể, mức phạt tiền đối với hành vi không dạy đủ số giờ học theo quy định của chương trình đào tạo của 01 môn học hoặc mô-đun dao động từ 300.000 đồng đến 10 triệu đồng tùy từng mức độ; trong đó, mức phạt thấp nhất từ 300.000 đồng - 500.000 đồng được áp dụng với hành vi vi phạm dưới 5% số giờ học, đối với các hành vi vi phạm từ 10% đến dưới 15% số giờ học, từ 15% đến dưới 20% số giờ học và từ 20% số giờ học trở lên, mức phạt tiền lần lượt là 01 - 03 triệu đồng, 03 - 05 triệu đồng và 05 - 10 triệu đồng; mức phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng được áp dụng với hành vi sử dụng giáo trình, tài liệu không đúng quy định...


Số 35.2015 (747) ngày 15/09/2015

 Quyết định số 2659/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 14/09/2015 về Quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên, áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC nêu rõ, thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, rút ngắn 10 ngày so với quy định cũ.

Đồng thời, thời gian thẩm định thực tế cũng được rút ngắn từ 15 ngày làm việc xuống chỉ còn tối đa 03 ngày làm việc đối với trường hợp không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp; tối đa 10 ngày làm việc với trường hợp phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp...


Số 34.2015 (746) ngày 08/09/2015

Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 25/08/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ để in và cung cấp chứng từ bán hàng cho khách hàng từ ngày 01/07/2018.

Ngoài việc phải gắn thiết bị in chứng từ như trên, thương nhân bán lẻ xăng dầu còn phải xây dựng kế hoạch và định kỳ theo tháng tự kiểm tra ít nhất 01 lần đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu bán lẻ cho khách hàng có sai số đo không quá 1,5 lần giới hạn dương của sai số cho phép. Hồ sơ thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra phải được lưu giữ tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho tới khi hoàn thành lần kiểm định tiếp theo của phương tiện đo...


Điểm tin theo năm:

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

Hỗ trợ tra cứu bằng SMS SMS Hỗ trợ tra cứu Văn bản tiếng Anh Tiếng Anh
Hỗ trợ tra cứu, tìm văn bản Tìm VB Hỗ trợ thanh toán dịch vụ Thanh toán

  Tiêu điểm  
 
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2015

Từ 1/11, không dùng đầu số điện thoại gọi tự do để gửi, nhận tin nhắn

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam

Từ 01/01/2015, không đăng ký sang tên xe, phạt đến 4 triệu đồng

Sinh viên người dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập

Bỏ ghi tên cha, mẹ trên Chứng minh nhân dân

Miễn học phí cho con của sĩ quan, chiến sĩ công an