Điểm tin văn bản mới
Số 27.2016 (791) ngày 26/07/2016

Ngày 18/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, có hiệu lực từ ngày 01/09/2016.

 

Theo Nghị định này, mỗi học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở; tiền nhà ở mỗi tháng bằng 10% mức lương cơ sở và 15kg gạo mỗi tháng. Trong mỗi năm học, học sinh được hỗ trợ không quá 09 tháng...


Số 26.2016 (790) ngày 19/07/2016

Tại Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, Chính phủ đã có những quy định tương đối cụ thể về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Trước hết, Nghị định chỉ rõ, doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm phải có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; có tối thiểu 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật trở lên, được ký hợp đồng từ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn; có nhà xưởng, trang thiết bị sản xuất và trang thiết bị kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn…


Số 26.2016 (789) ngày 12/07/2016

Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nhiếp ảnh tại Việt Nam.

Theo Nghị định, tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh không được sửa chữa, cắt ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh, nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.


Số 25.2016 (788) ngày 05/07/2016

Theo Thông tư số 17/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 30/06/2016 quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, môi giới tiền tệ được hiểu là việc làm trung gian có thu phí để thu xếp thực hiện các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính khác.

Đáng chú ý, Thông tư này đã bỏ giới hạn mức phí môi giới tiền tệ. Theo đó, bên môi giới và khách hàng được tự thỏa thuận về phí môi giới tiền tệ và các chi phi khác có liên quan; trong khi trước đây, phí môi giới tối đa không được vượt quá 0,02%/trị giá của từng món giao dịch.


Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 7/2016

(LuatVietnam) Trong tháng 7/2016, rất nhiều văn bản đáng chú ý sẽ có hiệu lực, như: Nghị định 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Nghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Thông tư 13/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về; Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y….


Số 24.2016 (787) ngày 28/06/2016

Ngày 17/06/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa, cho phép người nộp thuế nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp.

Để nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế phải đăng nhập hệ thống nộp thuế điện tử bằng tài khoản giao dịch đã được cấp; chọn nộp tiền theo trường hợp “Lập giấy nộp tiền” hoặc “Lập giấy nộp tiền nộp thay” và kê khai các thông tin về loại tiền nộp thuế, người nộp thuế và người nộp thay, thông tin ngân hàng/Kho bạc Nhà nước và tài khoản trích tiền nộp thuế...


Danh sách Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

Từ 01/07/2016, nhiều Luật mới sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13; Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13; Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 92/2015/QH13; Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13; Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 106/2016/QH13… 

 


Số 23.2016 (786) ngày 21/06/2016

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/06/2016 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo quy định tại Thông tư này, từ ngày 01/05/2016, mức lương đối với cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập… được tính bằng mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/tháng nhân với số lương hiện hưởng.


Số 22.2016 (785) ngày 14/06/2016

Tại Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 07/06/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05/2016, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ điều hành học phí bám sát theo nguyên tắc thị trường, tránh điều chỉnh học phí cùng thời điểm với giá dịch vụ y tế trong năm 2016 để hạn chế tác động đột biến đến giá tiêu dùng; tương tự, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế cũng phải phù hợp, tránh điều chỉnh vào cùng thời điểm tại 63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, sẽ không tăng phí giao thông đường bộ trong năm 2016…


Số 21.2016 (784) ngày 07/06/2016

 Theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, người lao động bị suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên; được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của mình nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi công việc sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi công việc. Trong đó, mức hỗ trợ do Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định cụ thể nhưng không quá 50% mức học phí và tối đa bằng 15 lần mức lương cơ sở...


Số 20.2016 (783) ngày 31/05/2016

Theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/05/2016, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; sĩ quan, hạ sĩ quan và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố… sẽ chính thức tăng thêm 60.000 đồng/tháng, từ 1,15 triệu đồng/tháng lên 1,21 triệu đồng/tháng.

Đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015...


Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 6/2016

Trong tháng 06/2016, nhiều văn bản có nội dung đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng


Số 19.2016 (782) ngày 24/05/2016

Tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020, cả nước sẽ có ít nhất 01 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh; khu vực tư nhân đóng góp khoảng 48 - 49% GDP và khoảng 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm...

Với mục tiêu nêu trên, Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 02 lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; 


Số 18.2016 (781) ngày 17/05/2016

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/05/2016 về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí; trong đó nhận định Luật Phí và lệ phí có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực. Do đó, công tác tổ chức triển khai, thực hiện cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân…

Việc rà soát các khoản phí và lệ phí theo quy định hiện hành để phân loại xử lý, làm cơ sở đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới về phí, lệ phí có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 phải đảm bảo: Các khoản phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí...


Số 17.2016 (780) ngày 10/05/2016

Nghị quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/04/2016 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn 05 năm trước; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…

Nghị quyết đề ra mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt 6,5% - 7%/năm; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.200 - 3.500 USD vào năm 2020; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85%; bội chi ngân sách Nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP… Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 65% - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0% - 1,5%...


Điểm tin theo năm:

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

Hỗ trợ tra cứu bằng SMS SMS Hỗ trợ tra cứu Văn bản tiếng Anh Tiếng Anh
Hỗ trợ tra cứu, tìm văn bản Tìm VB Hỗ trợ thanh toán dịch vụ Thanh toán

  Tiêu điểm  
 
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2015

Từ 1/11, không dùng đầu số điện thoại gọi tự do để gửi, nhận tin nhắn

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam

Từ 01/01/2015, không đăng ký sang tên xe, phạt đến 4 triệu đồng

Sinh viên người dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập

Bỏ ghi tên cha, mẹ trên Chứng minh nhân dân

Miễn học phí cho con của sĩ quan, chiến sĩ công an