Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 19/09/2013
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 15/04/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Số hiệu: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Vinh Hiển
Hiệu lực văn bản: Đã biết