Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
Ngày ban hành: 27/09/2013
Ngày đăng công báo: 26/10/2013
Ngày hiệu lực: 15/11/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Số hiệu: 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Người ký: Bùi Hồng Lĩnh, Nguyễn Việt Tiến
Hiệu lực văn bản: Đã biết