Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 90/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 28/06/2013
Ngày đăng công báo: 18/07/2013
Ngày hiệu lực: 14/08/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Hiệu lực văn bản: Đã biết