Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 46/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 28/12/2012
Ngày đăng công báo: 20/01/2013
Ngày hiệu lực: 10/02/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 46/2012/TT-BCT
Người ký: Nguyễn Nam Hải
Hiệu lực văn bản: Đã biết