Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 45/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 26/12/2013
Ngày đăng công báo: 13/01/2014
Ngày hiệu lực: 10/02/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 45/2013/TT-BYT
Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Hiệu lực văn bản: Đã biết