Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 11/12/2013
Ngày đăng công báo: 09/01/2014
Ngày hiệu lực: 01/02/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 43/2013/TT-BYT
Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Hiệu lực văn bản: Đã biết