Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày đăng công báo: 22/01/2017
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 41/2016/TT-NHNN
Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Hiệu lực văn bản: Đã biết