Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 14/11/2011
Ngày đăng công báo: 10/12/2011
Ngày hiệu lực: 01/01/2012
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 41/2011/TT-BYT
Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Hiệu lực văn bản: Đã biết