Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 04/12/2013
Ngày đăng công báo: 20/12/2013
Ngày hiệu lực: 18/01/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 39/2013/TT-BGDĐT
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Hiệu lực văn bản: Đã biết