Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 39/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 20/12/2012
Ngày đăng công báo: 20/01/2013
Ngày hiệu lực: 02/02/2013
Ngày hết hiệu lực: 01/03/2015
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 39/2012/TT-BCT
Người ký: Nguyễn Nam Hải
Hiệu lực văn bản: Đã biết