Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ và Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 03/11/2011
Ngày đăng công báo: 26/11/2011
Ngày hiệu lực: 18/12/2011
Ngày hết hiệu lực: 10/03/2014
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 31/2011/TT-BLĐTBXH
Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Hiệu lực văn bản: Đã biết