Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 30/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 18/03/2013
Ngày đăng công báo: 01/04/2013
Ngày hiệu lực: 02/05/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 30/2013/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: Đã biết