Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 25/10/2013
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 01/07/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 30/2013/TT-BLĐTBXH
Người ký: Phạm Minh Huân
Hiệu lực văn bản: Đã biết